obec_hermanovce

Súčasnosť

Veľký rozvoj Hermanovce zaznamenávajú po druhej svetovej vojne. Postupne sa mení charakter obživy ľudí, keď zaniká odveký vzťah k pôde, na ktorej v decembri roku 1959 s ťažkosťami vzniká Jednotné poľnohospodárske družstvo. To je od roku 1974 zlúčené s JRD Jarovnice. Dnes je to moderná firma zaoberajúca sa rastlinnou výrobou a chovom hovädzieho dobytka a oviec. Dedina sa po vojne zmodernizovala aj výzorom – budujú sa cesty, priekopy, modernizujú domy, zanikajú maštale a sýpky. V roku 1967 bol v časti dediny vybudovaný obecný vodovod a rozšírený v roku 1983, 2006 a 2007. Plynofikácia obce sa uskutočnila v rokoch 1998 až 2001. Prvé metre kanalizácie boli do zeme uložené v roku 2002, tá však nie je doposiaľ dokončená a je nefunkčná. V septembri roku 1989 bola daná do užívania nová budova základnej školy. Dnes už nepostačuje a uvažuje sa o prístavbe. Navštevuje ju takmer 300 detí. K dominantám obce patrí aj budova nákupného strediska – to bolo slávnostne otvorené a dané do prevádzky dňa 24.11.1980.

 O OBCI | OBECNÝ ÚRAD | ORGANIZÁCIE V OBCI | OBECNÝ SPRAVODAJ | FOTOGALÉRIA | VIDEOGALÉRIA | TKR 

 ©2010 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved