obec_hermanovce

Hermanovce a ich erby

V súvislosti s Hermanovcami môžeme popísať dva erby – erb rodiny Péchy a obecný erb. Péchyovci, ktorí mali v našej obci jedno zo svojich sídel, pochádzajú zo sedmohradského mesta Koložvár. Štúdia rodového erbu naznačuje, že ide o starobylý rod. V modrom poli čierny havran dosadajúci zľava na zlatú trojrohú korunu - to je stručná charakteristika erbu. Vieme, že havrana mal vo svojom znaku kráľ Matej Korvín, ktorý vládol v rokoch 1458-1490. Naznačuje to skutočnosť, že rodový erb získala rodina práve od spomínaného kráľa, jeho symbolika a dejiny však môžu siahať hlbšie do histórie. Získanie erbu bolo prestížnou záležitosťou a bolo vyjadrením vďaky kráľa spravidla za zásluhy vo vojenskej oblasti. Zlata koruna symbolizuje kráľovskú moc a havran na ňu dosadajúci sa stáva jej symbolickým ochrancom. Na obrázku zobrazený erb je doplnený purpurovým a modrým prikrývadlom a striebornou turnajskou prilbou s priezorom opatreným mriežkou. Na erb s klenotom v podobe koruny dosadá rovnako zľava havran. Na portrétnych obrazoch významných členov rodiny sa vyskytuje aj erb bez zlatej koruny - konkrétne na portréte Barbory Péchy z 18. storočia havran dosadá na strieborné trojvršie. Tvar štítu i koruny sa na jednotlivých zobrazeniach často v detailoch rozchádzajú. Prvotným definitívne platným zobrazením je tzv. erbová listina, kde je darovaný erb slovne aj kresbou popísaný. Najdôležitejším prameňom pre mestské a obecné erby sú pečate a pečatidlá opatrené‚ erbovým vyobrazením – mali právnu moc a administratívnu funkciu.

Pravdepodobne z péchyovského rodového erbu sa zlatá koruna dostala aj na obecný erb Hermanoviec. Popis obecného erbu: v zelenom neskorogotickom štíte zlatá šľachtická koruna, pod ňou je na ľavej strane strieborný lemeš a na pravej strane zlatý snop. Moderné erby už nepoužívajú prikrývadlá a iné doplnky. K určovaniu pravej a ľavej strany treba poznamenať, že erb popisujeme vždy z pohľadu toho, kto drží štít s jeho vyobrazením (stojí za ním).

Ľudia tu však žili už v praveku o čom svedčí nález pazúrika v toku Hermanky historikom Antonom Karabinošom, ktorý v tejto súvislosti uvádza: „V našej oblasti je to výnimočný nález – takýto pazúrik sa najbližšie vyskytuje v okolí Krakova v Poľsku.“ Niekoľko ním nájdených úlomkov červenej a tehlovej keramiky dokazuje tiež, že človek žil v tejto doline aj v dobe železnej.

 O OBCI | OBECNÝ ÚRAD | ORGANIZÁCIE V OBCI | OBECNÝ SPRAVODAJ | FOTOGALÉRIA | VIDEOGALÉRIA | TKR 

 ©2010 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved