obec_hermanovce

Zmluvy na zverejnenie

#Číslo zmluvyDátum podpisuDátum účinnostiOdkaz
1ZO00.00.000000.00.0000scan0002.pdf
2ZO450000400.00.000000.00.0000scan0004.pdf
3ZO01/201600.00.000000.00.0000ZoBKZ.pdf
4ZO037/2.1MP/201100.00.000010.05.2012ZML002.pdf
5ZO01.07.201002.07.2010scan0001.pdf
6ZD037/2.1 MP/201113.06.201123.07.2011ZML002.pdf
7ZD0948/5300/201021.07.201121.07.2011ZML003.pdf
8ZD31/201005.10.201105.10.2011ZML004.pdf
9ZOZML2011110102.11.201102.11.2011zml20111101.pdf
10ZOZML2011110216.11.201116.11.2011zml20111102.pdf
11ZO03.02.201204.02.2012scan0003.pdf
12ZO022/2012-IZ-5.0/V17.02.201218.02.2012zmluva s FSR1.pdf
13ZO40/007/1229.02.201201.03.2012Prima banka.pdf
14ZO037/2.1MP201124.04.201210.05.2012Rozhodnutie o zmene projektu ÄŤ. 010_2.1_2012 - text.pdf
15ZDnájom Gajdoš30.04.201201.05.2012scan0003.pdf
16ZOpôžička Jednota21.05.201222.05.2012scan0005.pdf
17ZDnájom Jednota21.05.201222.05.2012scan0006.pdf
18ZOzáložná Jednota21.05.201222.05.2012scan0007.pdf
19ZOJudr. Bujňak18.06.201218.06.2012scan0001.pdf
20ZOdodatok regulácia13.08.201213.08.2012scan0001.pdf
21ZOCPPO-OA-2015/003968-01816.02.201504.06.2015darovacia zmluva auto.pdf
22ZOzmluva o bežnom účte19.02.201520.02.2015prima banka.pdf
23ZOxxx02.04.201503.04.2015príkazná zmluva.pdf
24ZO32708516.04.201517.04.2015zmluva onakladaní s bateriamia akumulátormi.pdf
25ZO15/37/50J/2327.04.201528.04.2015DohodaUPSVaR.pdf
26ZO707/541/201227.04.201528.04.2015Záložná zmluva 7 BJ.pdf
27ZOSITB-002-2015/000041-50126.05.201526.05.2015Zmluva o zápožičke CISMA.pdf
28ZOZmluva o nájme COOP Jednota06.07.201506.07.2015zluva o nájme COOP JEDNOTA.pdf
29ZO6/201513.08.201513.08.2015ZOD č.6R 2015.pdf
30ZOč.1/ 201513.08.201513.08.2015ZODč.1 2015.pdf
31ZOxxx09.09.201509.09.2015zmluva Triščík.pdf
32ZOxxx25.09.201515.02.2016ZoBZ Natur-pack.pdf
33ZO201512170117.12.201518.12.2015zmluva o správe web stránky.pdf
34ZO01/201518.12.201519.12.2015nájomná zmluva Movyrob.pdf
35ZO2016/0105.02.201605.02.2016Audit za 2015.pdf
36ZO01/201605.02.201606.02.2016ZoBKZ.pdf
37ZO02.29.02.201601.03.2016Dodatok č. 02 SPP.pdf
38ZOKRHZ-PO-328-008/201622.03.201622.03.2016Zmluva o výpožičke IVECO.pdf
39ZO16/37/50 J /323.03.201623.03.2016Dohoda 50 J 2016.pdf
40ZO2639429.03.201629.03.2016zmluva o dot. DHZ.pdf
41ZO30108621.05.201621.05.2016Zmluva použité batérie.pdf
42ZO148/201624.05.201624.05.2016notárska zápisnica KZ Vojtko.pdf
43ZOxxx24.05.201624.05.2016kúpna zmluva pozemok Pirohová.pdf
44ZOxxx30.05.201630.05.2016kúpna zmluva pozemok Spišák.pdf
45ZOxxx01.06.201601.06.2016AVIA.pdf
46ZO16/37/52A/10502.06.201602.06.2016Dohoda UPSVaR § 52a.pdf
47ZOxxx21.06.201621.06.2016Natur-pack,a.s..pdf
48ZOxxx23.06.201623.06.2016ZoD poradenská činnosť.pdf
49ZO16060930.06.201630.06.2016Zmluva IFOsoft.pdf
50ZO2016 E112013.07.201613.07.2016zmluva ozbere kuchynskéhoodpadu.pdf
51ZO2016/060613.07.201613.07.2016zmluva o zbere rastlinné oleje a tuky.pdf
52ZOPD 01/201631.08.201601.09.2016Zmluva PD 01 2016.pdf
53ZOZLP-2016-0279-miniDCOM+10.10.201610.10.2016mini DECOM.pdf
54ZO4909.6070085FNO24.11.201625.11.2016Cesta ku PD Eurovia.pdf
55ZOxxx29.11.201629.11.2016Pozemok Probala.pdf
56ZOxxx30.11.201630.11.2016Mediivest,komunitné centrum.pdf
57ZO700/287/201606.12.201606.12.2017Zmluva o úvere ŠFRB 6BJ.pdf
58ZO0153-PRB/201612.12.201612.12.2016MDVRR SR 6BJ dotácia.pdf
59ZOxxx13.12.201613.12.2016Projektová dokumentácia KC.pdf
60ZOxxx21.12.201624.12.2016Zmluva o poskytnutí služieb.pdf
61ZO24ZVS0000033954U22.12.201623.12.2016VSD VO Tobiaš.pdf
62ZOXXX31.01.201714.02.2017Zmluva vybavenie ZŠ.pdf
63ZOxxx13.02.201713.02.2017IMzmluva o poskytovaní služieb,informovanie KC.pdf
64ZOxxx13.02.201713.02.2017zmluva o poskytovaní služieb,riadenie projektu KC.pdf
65ZOxxx20.02.201720.02.2017zmluva obstaravanie dodavateľa KC.pdf
66ZOXXX20.02.201720.02.2017zmluva stavebný dozor KC.pdf
67ZOxxx01.03.201701.03.2017Zmluva zber papiera.pdf
68ZO24ZVS00000050943120.03.201721.03.2017VSD VO Dzurik.pdf
69ZO24ZVS0000050878N20.03.201721.03.2017VSD VO Centko.pdf
70ZO17/37/50j/NS/1130.03.201730.03.2017Dohoda 50j 2017.pdf
71ZOXXX01.04.201701.01.2017Zmluva Markíza.pdf
72ZO4909.7070013FNO04.05.201704.05.2017Zmluva Eurovia cesta vyšný koniec.pdf
73ZOUSVRK-OIP-2017/000545-00111.05.201712.05.2017Zmluva o spolupráci TSP.pdf
74ZO01/ 201612.05.201712.05.2017dodatok č.1 01 2016.pdf
75ZO2017/1915.05.201716.05.2017Audit 2016.pdf
76ZO5100260128C01.06.201701.06.2017Dodatok č. 1 VSE.pdf
77ZO13.06.201713.06.2017zmluva o grantovom účte.pdf
78ZO3781026.06.201727.06.2017Dotácia DHZ 2017.pdf
79ZO4909.7070016NO04.07.201704.07.2017Miestne komunikácie.pdf
80ZODodatok 01/201611.07.201711.07.2017dodatok č.2 ku budúcej kúpnej zmluve.pdf
81ZOxxx17.07.201717.07.2017Hromadná licenčná zmluvaSOZA.pdf
82ZO91/10/OB21.07.201721.07.2017Dodatok k zmluve Envi-Geos.pdf
83ZOZM-SEP-IMRK2-2017-00105411.08.201711.08.2017NFP-Komunitné centrum.pdf
84ZOxxx10.10.201710.10.2017grant. účet MŠ.pdf
85ZOxxx24.10.201724.10.2017Dodatok č. 1 k zmluve z 13.12.2016 Projekty KC.pdf
86ZO5100260128C/201725.10.201725.10.2017dodatok.č.3 6BJ č. 3-spoločné priestory.pdf
87ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 1.pdf
88ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 2.pdf
89ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č.3.pdf
90ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 4.pdf
91ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Bytč.5.pdf
92ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č.6.pdf
93ZOZM-SEP-IMRK3-2017-00162227.10.201727.10.2017Zmluva MOPS v obci Hermanovce.pdf
94ZOxxx21.11.201721.11.2017Prima banka elektronické bankovníctvo.pdf
95ZOxxx04.12.201704.12.2017Zmluva Elekos.pdf
96ZOIROP-Z-302021G710-221-1006.12.201707.12.2017zmluva NFP MŠ.pdf
97ZOxxx05.02.201821.04.2018KC Hermanovce dodavateľ stavby.pdf
98ZOxxx27.03.201827.03.2018kúpna zmluva Opel.pdf
99ZOxxx28.03.201828.03.2018Zmluva TA3.pdf
100ZOxxx06.04.201806.04.2018regulácia potoka Turčan.pdf
101ZOxxx03.05.201803.05.2018zmluva budova TJ.pdf
102ZOZO-2018 -39 -.0110.05.201810.05.2018Ochrana os. údajov zodpovedná osoba.pdf
103ZO01/201814.05.201814.05.2018kúpna zmluva 6 BJč.3.pdf
104ZO700/287/201612.06.201813.06.2018založna zmluva 6BJ č. 3.pdf
105ZOxxx03.07.201803.07.2018KC počitače.pdf
106ZO910650497009.07.201809.07.2018Z o dodávke plynu 6BJ2 1B.pdf
107ZOxxx16.07.201816.07.2018iKC interier.pdf
108ZOUSVRK-OIP-2018/000768-13423.07.201823.07.2018Zmluva o spolupráci MRK pozemky.pdf
109ZOXXX01.08.201801.08.2018KC schodolez.pdf
110ZOIROP-Z-3020211726-222-1309.08.201809.08.2018Zmluva vybavenie ZŠ.pdf
111ZO01/201814.08.201814.08.2018Dodatok ku zmluve 01 2018.pdf
112ZOPHZ-OPK1-2018-00257426.10.201826.10.2018Zmluva dotácia zbrojnica DHZ.pdf
113ZO0153-PRB/2016/Z04.12.201827.12.2018Založna zmluva.pdf
114ZO12/201813.12.201813.12.2018Zmluva o bežnom účte.pdf
115ZOxxx21.12.201801.01.2019Zmluva o poskytnutí právnej pomoci.pdf
116ZOUSVRK-OIP-2018/000768-13427.12.201827.12.2018Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci Podpora vysporiadania pozemk.pdf
117ZO01/201931.12.201801.01.2019ZMLUVA s PD odpad.pdf
118ZO18.01.201918.01.2019Zmluva o poskytovaní služieb.pdf
119ZO22.01.201922.01.2019Rámcová Kúpna zmluva.pdf
120ZOZM-KO-OD-19-0093 OBEC29.01.201929.01.2019Zmluva o dielo KOSIT a.s..pdf
121ZOVMI02220190207.02.201908.02.2019Rámcová dohoda o podmienkách triedeného zberu.pdf
122ZO20180108.02.201909.02.2019
123ZO2019061411.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení OCU.pdf
124ZO2019061511.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení MŠ.pdf
125ZO2019061611.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení ZŠ.pdf
126ZO2019061711.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení TJ.pdf
127ZO2019061811.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení KC.pdf
128ZO2019061911.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení knižnica.pdf
129ZO2019062011.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení Špec - ZŠ.pdf
130ZO2019062111.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení Špec - ZŠ 2.pdf
131ZO1-28427757502216.02.201917.02.2019Zmluva o poskytovaní verejných služieb KC.pdf
132ZO1-28429150667316.02.201917.02.2019Zmluva o poskytovaní verejných služieb OCU.pdf
133ZO001/201925.02.201926.02.2019Mandátna zmluva.pdf
134ZO01.03.201901.03.2019Rámcová zmluva o spolupráci BONA FIDE.pdf
135ZO01.03.201901.03.2019Zmluva o poskytovaní služieb BONA FIDE.pdf
136ZO01.03.201901.03.2019Hermanovce- Multifunkčné ihrisko.pdf
137ZO04.03.201904.03.2019Zmluva o dielo - stavebné úpravy v hasičskej zbrojnici.pdf
138ZO04.03.201904.03.2019Zmluva o dielo - stavebné úpravy v hasičskej zbrojnici.pdf
139ZO0511/4010/201913.03.201913.03.2019Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy.pdf
140ZO15.03.201916.03.2019Zmluva o poskytovaní poradenstva.pdf
141ZO22.03.201922.03.2019Elektroinštalačne práce.pdf
142ZO22.03.201923.03.2019Zmluva o dielo - Polyfunkčny objekt.pdf
143ZO19/37/50J/NS/2327.03.201927.03.2019Dohoda 50j.pdf
144ZO19/37/50J/NS/3829.04.201929.04.2019Dohoda č. 19_37_50J_NS_38.pdf
145ZO19/37/52A/8030.04.201930.04.2019Dohoda dobrovoľnicka činnosť.pdf
146ZO3954230.04.201901.05.2019Zmluva č. 39 542.pdf
147ZO06/201909.05.201909.05.2019Zmluva Presnet profi.pdf
148ZO11.05.201911.05.2019Zmluva o poskytovaní služieb.pdf
149ZO201931.05.201901.06.2019Zmluva COOP JEDNOTA.pdf
150ZOxxx31.05.201901.06.2019Zmluva o dielo - Dejiny obce Hermanovce.pdf
151ZO31.05.201901.06.2019Zmluva o budúcej kúpnej zmluve .pdf
152ZO201924.06.201925.06.2019Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM.pdf
153ZO19/37/054/13926.06.201901.07.2019Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta 50+.pdf
154ZO19.07.201920.07.2019Kúpna zmluva.pdf
155ZOUSVRK-OIP-2019/001618-00113.08.201914.08.2019Zmluva o spolupráci NP KC.pdf
156ZO19.08.201920.08.2019Zmluva ZoNF_Mediinvest..pdf
157ZO20.08.201921.08.2019Zmluva Prodosing.pdf
158ZO22.08.201923.08.2019Zmluva Weby group..pdf
159ZO22.08.201923.08.2019Zmluva o spracúvaní osobnch údajov.pdf
160ZO02.09.201903.09.2019Mandátna zmluva Mediinvest - VO.pdf
161ZOIROP-Z-302021G710-221-1002.09.201907.09.2019Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP.pdf
162ZO19-432-0521703.09.201904.09.2019Zmluva_19-432-05217.pdf
163ZOxxx/201901.10.201902.10.2019Dohoda o retransmisii televíznej programovej služby.pdf
164ZOCEZ ÚV SR: 279/201907.10.201908.10.2019Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu.pdf
165ZOxxx/201915.10.201916.10.2019Zmluva o dielo JOSIM.pdf
166ZO17.10.201918.10.2019Kúpna zmluva Mihok.pdf
167ZOUSVRK-OIP-2019/001664-01128.10.201901.11.2019Zmluva o spolupráci NP KS MRK II_Hermanovce.pdf
168ZOUSVRK-OIP-2019/001673-02728.10.201901.11.2019Zmluva TSP II_Hermanovce.pdf
169ZOxx201908.11.201901.01.2020Zmluva o poskytnutí právnej pomoci.pdf
170ZO11.11.201912.11.2019MŠ zmluva_stavebny_dozor.pdf
171ZO19.11.201920.11.2019Nájomná zmluva JATER.pdf
172ZO22.11.201923.11.2019Zmluva o pozicke.pdf
173ZO10/06/201909.12.201910.12.2019Zmluva o dielo EURO-BAU s.r.o.pdf
174ZO31.12.201901.01.2020Zluva JATER OP.pdf
175ZO20/37/052/221.01.202027.01.2020Dohoda - aktivačná činnosť formou menších obecných služieb.pdf

 O OBCI | OBECNÝ ÚRAD | ORGANIZÁCIE V OBCI | OBECNÝ SPRAVODAJ | FOTOGALÉRIA | VIDEOGALÉRIA | TKR 

 ©2010 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved