obec_hermanovce

Zmluvy na zverejnenie

#Číslo zmluvyDátum podpisuDátum účinnostiOdkaz
1ZO00.00.000000.00.0000scan0002.pdf
2ZO450000400.00.000000.00.0000scan0004.pdf
3ZO037/2.1MP/201100.00.000010.05.2012ZML002.pdf
4ZO01.07.201002.07.2010scan0001.pdf
5ZOZML2011110102.11.201102.11.2011zml20111101.pdf
6ZOZML2011110216.11.201116.11.2011zml20111102.pdf
7ZO03.02.201204.02.2012scan0003.pdf
8ZO022/2012-IZ-5.0/V17.02.201218.02.2012zmluva s FSR1.pdf
9ZO40/007/1229.02.201201.03.2012Prima banka.pdf
10ZO037/2.1MP201124.04.201210.05.2012Rozhodnutie o zmene projektu ÄŤ. 010_2.1_2012 - text.pdf
11ZDnájom Gajdoš30.04.201201.05.2012scan0003.pdf
12ZOpôžička Jednota21.05.201222.05.2012scan0005.pdf
13ZDnájom Jednota21.05.201222.05.2012scan0006.pdf
14ZOzáložná Jednota21.05.201222.05.2012scan0007.pdf
15ZOJudr. Bujňak18.06.201218.06.2012scan0001.pdf
16ZOdodatok regulácia13.08.201213.08.2012scan0001.pdf
17ZO02.29.02.201601.03.2016Dodatok č. 02 SPP.pdf
18ZOPD 01/201631.08.201601.09.2016Zmluva PD 01 2016.pdf
19ZOZLP-2016-0279-miniDCOM+10.10.201610.10.2016mini DECOM.pdf
20ZO4909.6070085FNO24.11.201625.11.2016Cesta ku PD Eurovia.pdf
21ZOxxx29.11.201629.11.2016Pozemok Probala.pdf
22ZOxxx30.11.201630.11.2016Mediivest,komunitné centrum.pdf
23ZO700/287/201606.12.201606.12.2017Zmluva o úvere ŠFRB 6BJ.pdf
24ZO0153-PRB/201612.12.201612.12.2016MDVRR SR 6BJ dotácia.pdf
25ZOxxx13.12.201613.12.2016Projektová dokumentácia KC.pdf
26ZOxxx21.12.201624.12.2016Zmluva o poskytnutí služieb.pdf
27ZO24ZVS0000033954U22.12.201623.12.2016VSD VO Tobiaš.pdf
28ZOXXX31.01.201714.02.2017Zmluva vybavenie ZŠ.pdf
29ZOxxx13.02.201713.02.2017IMzmluva o poskytovaní služieb,informovanie KC.pdf
30ZOxxx13.02.201713.02.2017zmluva o poskytovaní služieb,riadenie projektu KC.pdf
31ZOxxx20.02.201720.02.2017zmluva obstaravanie dodavateľa KC.pdf
32ZOXXX20.02.201720.02.2017zmluva stavebný dozor KC.pdf
33ZOxxx01.03.201701.03.2017Zmluva zber papiera.pdf
34ZO24ZVS00000050943120.03.201721.03.2017VSD VO Dzurik.pdf
35ZO24ZVS0000050878N20.03.201721.03.2017VSD VO Centko.pdf
36ZO17/37/50j/NS/1130.03.201730.03.2017Dohoda 50j 2017.pdf
37ZOXXX01.04.201701.01.2017Zmluva Markíza.pdf
38ZO4909.7070013FNO04.05.201704.05.2017Zmluva Eurovia cesta vyšný koniec.pdf
39ZOUSVRK-OIP-2017/000545-00111.05.201712.05.2017Zmluva o spolupráci TSP.pdf
40ZO01/ 201612.05.201712.05.2017dodatok č.1 01 2016.pdf
41ZO2017/1915.05.201716.05.2017Audit 2016.pdf
42ZO5100260128C01.06.201701.06.2017Dodatok č. 1 VSE.pdf
43ZO13.06.201713.06.2017zmluva o grantovom účte.pdf
44ZO3781026.06.201727.06.2017Dotácia DHZ 2017.pdf
45ZO4909.7070016NO04.07.201704.07.2017Miestne komunikácie.pdf
46ZODodatok 01/201611.07.201711.07.2017dodatok č.2 ku budúcej kúpnej zmluve.pdf
47ZOxxx17.07.201717.07.2017Hromadná licenčná zmluvaSOZA.pdf
48ZO91/10/OB21.07.201721.07.2017Dodatok k zmluve Envi-Geos.pdf
49ZOZM-SEP-IMRK2-2017-00105411.08.201711.08.2017NFP-Komunitné centrum.pdf
50ZOxxx10.10.201710.10.2017grant. účet MŠ.pdf
51ZOxxx24.10.201724.10.2017Dodatok č. 1 k zmluve z 13.12.2016 Projekty KC.pdf
52ZO5100260128C/201725.10.201725.10.2017dodatok.č.3 6BJ č. 3-spoločné priestory.pdf
53ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 1.pdf
54ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 2.pdf
55ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č.3.pdf
56ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 4.pdf
57ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Bytč.5.pdf
58ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č.6.pdf
59ZOZM-SEP-IMRK3-2017-00162227.10.201727.10.2017Zmluva MOPS v obci Hermanovce.pdf
60ZOxxx21.11.201721.11.2017Prima banka elektronické bankovníctvo.pdf
61ZOxxx04.12.201704.12.2017Zmluva Elekos.pdf
62ZOIROP-Z-302021G710-221-1006.12.201707.12.2017zmluva NFP MŠ.pdf
63ZOxxx05.02.201821.04.2018KC Hermanovce dodavateľ stavby.pdf
64ZOxxx27.03.201827.03.2018kúpna zmluva Opel.pdf
65ZOxxx28.03.201828.03.2018Zmluva TA3.pdf
66ZOxxx06.04.201806.04.2018regulácia potoka Turčan.pdf
67ZOxxx03.05.201803.05.2018zmluva budova TJ.pdf
68ZOZO-2018 -39 -.0110.05.201810.05.2018Ochrana os. údajov zodpovedná osoba.pdf
69ZO01/201814.05.201814.05.2018kúpna zmluva 6 BJč.3.pdf
70ZO700/287/201612.06.201813.06.2018založna zmluva 6BJ č. 3.pdf
71ZOxxx03.07.201803.07.2018KC počitače.pdf
72ZO910650497009.07.201809.07.2018Z o dodávke plynu 6BJ2 1B.pdf
73ZOxxx16.07.201816.07.2018iKC interier.pdf
74ZOUSVRK-OIP-2018/000768-13423.07.201823.07.2018Zmluva o spolupráci MRK pozemky.pdf
75ZOXXX01.08.201801.08.2018KC schodolez.pdf
76ZOIROP-Z-3020211726-222-1309.08.201809.08.2018Zmluva vybavenie ZŠ.pdf
77ZO01/201814.08.201814.08.2018Dodatok ku zmluve 01 2018.pdf
78ZOPHZ-OPK1-2018-00257426.10.201826.10.2018Zmluva dotácia zbrojnica DHZ.pdf
79ZO0153-PRB/2016/Z04.12.201827.12.2018Založna zmluva.pdf
80ZO12/201813.12.201813.12.2018Zmluva o bežnom účte.pdf
81ZOxxx21.12.201801.01.2019Zmluva o poskytnutí právnej pomoci.pdf
82ZOUSVRK-OIP-2018/000768-13427.12.201827.12.2018Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci Podpora vysporiadania pozemk.pdf
83ZO01/201931.12.201801.01.2019ZMLUVA s PD odpad.pdf
84ZO18.01.201918.01.2019Zmluva o poskytovaní služieb.pdf
85ZO22.01.201922.01.2019Rámcová Kúpna zmluva.pdf
86ZOZM-KO-OD-19-0093 OBEC29.01.201929.01.2019Zmluva o dielo KOSIT a.s..pdf
87ZOVMI02220190207.02.201908.02.2019Rámcová dohoda o podmienkách triedeného zberu.pdf
88ZO20180108.02.201909.02.2019
89ZO2019061411.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení OCU.pdf
90ZO2019061511.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení MŠ.pdf
91ZO2019061611.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení ZŠ.pdf
92ZO2019061711.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení TJ.pdf
93ZO2019061811.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení KC.pdf
94ZO2019061911.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení knižnica.pdf
95ZO2019062011.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení Špec - ZŠ.pdf
96ZO2019062111.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení Špec - ZŠ 2.pdf
97ZO1-28427757502216.02.201917.02.2019Zmluva o poskytovaní verejných služieb KC.pdf
98ZO1-28429150667316.02.201917.02.2019Zmluva o poskytovaní verejných služieb OCU.pdf
99ZO001/201925.02.201926.02.2019Mandátna zmluva.pdf
100ZO01.03.201901.03.2019Rámcová zmluva o spolupráci BONA FIDE.pdf
101ZO01.03.201901.03.2019Zmluva o poskytovaní služieb BONA FIDE.pdf
102ZO01.03.201901.03.2019Hermanovce- Multifunkčné ihrisko.pdf
103ZO04.03.201904.03.2019Zmluva o dielo - stavebné úpravy v hasičskej zbrojnici.pdf
104ZO04.03.201904.03.2019Zmluva o dielo - stavebné úpravy v hasičskej zbrojnici.pdf
105ZO0511/4010/201913.03.201913.03.2019Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy.pdf
106ZO15.03.201916.03.2019Zmluva o poskytovaní poradenstva.pdf
107ZO22.03.201922.03.2019Elektroinštalačne práce.pdf
108ZO22.03.201923.03.2019Zmluva o dielo - Polyfunkčny objekt.pdf
109ZO19/37/50J/NS/2327.03.201927.03.2019Dohoda 50j.pdf
110ZO19/37/50J/NS/3829.04.201929.04.2019Dohoda č. 19_37_50J_NS_38.pdf
111ZO19/37/52A/8030.04.201930.04.2019Dohoda dobrovoľnicka činnosť.pdf
112ZO3954230.04.201901.05.2019Zmluva č. 39 542.pdf
113ZO06/201909.05.201909.05.2019Zmluva Presnet profi.pdf
114ZO11.05.201911.05.2019Zmluva o poskytovaní služieb.pdf
115ZO201931.05.201901.06.2019Zmluva COOP JEDNOTA.pdf
116ZOxxx31.05.201901.06.2019Zmluva o dielo - Dejiny obce Hermanovce.pdf
117ZO31.05.201901.06.2019Zmluva o budúcej kúpnej zmluve .pdf
118ZO201924.06.201925.06.2019Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM.pdf
119ZO19/37/054/13926.06.201901.07.2019Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta 50+.pdf
120ZO19.07.201920.07.2019Kúpna zmluva.pdf
121ZOUSVRK-OIP-2019/001618-00113.08.201914.08.2019Zmluva o spolupráci NP KC.pdf
122ZO19.08.201920.08.2019Zmluva ZoNF_Mediinvest..pdf
123ZO20.08.201921.08.2019Zmluva Prodosing.pdf
124ZO22.08.201923.08.2019Zmluva Weby group..pdf
125ZO22.08.201923.08.2019Zmluva o spracúvaní osobnch údajov.pdf
126ZO02.09.201903.09.2019Mandátna zmluva Mediinvest - VO.pdf
127ZOIROP-D1-302021G710-221-1002.09.201903.09.2019Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP.pdf
128ZO02.09.201903.09.2019
129ZO02.09.201903.09.2019
130ZOIROP-Z-302021G710-221-1002.09.201907.09.2019Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP.pdf
131ZO19-432-0521703.09.201904.09.2019Zmluva_19-432-05217.pdf
132ZOxxx/201901.10.201902.10.2019Dohoda o retransmisii televíznej programovej služby.pdf
133ZOCEZ ÚV SR: 279/201907.10.201908.10.2019Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu.pdf
134ZOxxx/201915.10.201916.10.2019Zmluva o dielo JOSIM...pdf
135ZO17.10.201918.10.2019Kúpna zmluva Mihok.pdf
136ZOUSVRK-OIP-2019/001664-01128.10.201901.11.2019Zmluva o spolupráci NP KS MRK II_Hermanovce.pdf
137ZOUSVRK-OIP-2019/001673-02728.10.201901.11.2019Zmluva TSP II_Hermanovce.pdf
138ZOxx201908.11.201901.01.2020Zmluva o poskytnutí právnej pomoci.pdf
139ZO11.11.201912.11.2019MŠ zmluva_stavebny_dozor.pdf
140ZO19.11.201920.11.2019Nájomná zmluva JATER.pdf
141ZO22.11.201923.11.2019Zmluva o pozicke.pdf
142ZO10/06/201909.12.201910.12.2019Zmluva o dielo EURO-BAU s.r.o.pdf
143ZO31.12.201901.01.2020Zmluva Jater.pdf
144ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4141.pdf
145ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4071.pdf
146ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4073.pdf
147ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4072.pdf
148ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4074.pdf
149ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4081.pdf
150ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4082.pdf
151ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4083.pdf
152ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4091.pdf
153ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4092.pdf
154ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4093.pdf
155ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4101.pdf
156ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4102.pdf
157ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4103.pdf
158ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4111.pdf
159ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4112.pdf
160ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4113.pdf
161ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4121.pdf
162ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4122.pdf
163ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4123.pdf
164ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4142.pdf
165ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4143.pdf
166ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4071.pdf
167ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4073.pdf
168ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4074.pdf
169ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4081.pdf
170ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4082.pdf
171ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4083.pdf
172ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4091.pdf
173ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4092.pdf
174ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4093.pdf
175ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4101.pdf
176ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4102.pdf
177ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4103.pdf
178ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4112.pdf
179ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4113.pdf
180ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4121.pdf
181ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4122.pdf
182ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4123.pdf
183ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4141.pdf
184ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4142.pdf
185ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4143.pdf
186ZO20/37/052/221.01.202027.01.2020Dohoda - aktivačná činnosť formou menších obecných služieb.pdf
187ZO05.02.202006.02.2020Zmluva NATUR - PACK.pdf
188ZO06.02.202007.02.2020Zmluva o spolupraci SFZ.pdf
189ZOIROP-D2-302021G710-221-1019.02.202020.02.2020Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021G710-221-10.pdf
190ZO26.02.202027.02.2020Zmluva Dugas B..pdf
191ZO26.02.202027.02.2020Zmluva Babinčák M..pdf
192ZO27.02.202028.02.2020Zmluva Ňachaj J..pdf
193ZO27.02.202028.02.2020Zmluva Čižmarik P..pdf
194ZO28.02.202029.02.2020Zmluva Hrabčák M..pdf
195ZO02.03.202003.03.2020Zmluva Dugas P..pdf
196ZO02.03.202003.03.2020Zmluva Šimoňák M..pdf
197ZO02.03.202003.03.2020Zmluva Baláž M..pdf
198ZOD01_SEP-IMRK2-2018-00105406.03.202011.03.2020D01_SEP-IMRK2-2017-001054.pdf
199ZO11.03.202012.03.2020Zmluva osvetlenie Elvomont.pdf
200ZO25.03.202026.03.2020Kúpna zmluva SPORTIKA.pdf
201ZO26.03.202027.03.2020Zmluva Nadácia Tatrabanka.pdf
202ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Baláž.pdf
203ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Dugas.pdf
204ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Duháň.pdf
205ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Frohlich.pdf
206ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Grejták.pdf
207ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Grejtaková.pdf
208ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Guži.pdf
209ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Karabiňoš.pdf
210ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Kolarčík.pdf
211ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Lechman.pdf
212ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Seman.pdf
213ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Šeliga.pdf
214ZO21.04.202022.04.2020Zmluva - Výstavba tribúny.pdf

 O OBCI | OBECNÝ ÚRAD | ORGANIZÁCIE V OBCI | OBECNÝ SPRAVODAJ | FOTOGALÉRIA | VIDEOGALÉRIA | TKR 

 ©2010 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved