obec_hermanovce

Zmluvy na zverejnenie

#Číslo zmluvyDátum podpisuDátum účinnostiOdkaz
1ZO00.00.000000.00.0000scan0002.pdf
2ZO450000400.00.000000.00.0000scan0004.pdf
3ZO01/201600.00.000000.00.0000ZoBKZ.pdf
4ZO037/2.1MP/201100.00.000010.05.2012ZML002.pdf
5ZO01.07.201002.07.2010scan0001.pdf
6ZD037/2.1 MP/201113.06.201123.07.2011ZML002.pdf
7ZD0948/5300/201021.07.201121.07.2011ZML003.pdf
8ZD31/201005.10.201105.10.2011ZML004.pdf
9ZOZML2011110102.11.201102.11.2011zml20111101.pdf
10ZOZML2011110216.11.201116.11.2011zml20111102.pdf
11ZO03.02.201204.02.2012scan0003.pdf
12ZO022/2012-IZ-5.0/V17.02.201218.02.2012zmluva s FSR1.pdf
13ZO40/007/1229.02.201201.03.2012Prima banka.pdf
14ZO037/2.1MP201124.04.201210.05.2012Rozhodnutie o zmene projektu ÄŤ. 010_2.1_2012 - text.pdf
15ZDnájom Gajdoš30.04.201201.05.2012scan0003.pdf
16ZOpôžička Jednota21.05.201222.05.2012scan0005.pdf
17ZDnájom Jednota21.05.201222.05.2012scan0006.pdf
18ZOzáložná Jednota21.05.201222.05.2012scan0007.pdf
19ZOJudr. Bujňak18.06.201218.06.2012scan0001.pdf
20ZOdodatok regulácia13.08.201213.08.2012scan0001.pdf
21ZOCPPO-OA-2015/003968-01816.02.201504.06.2015darovacia zmluva auto.pdf
22ZOSITB-002-2015/000041-50126.05.201526.05.2015Zmluva o zápožičke CISMA.pdf
23ZOZmluva o nájme COOP Jednota06.07.201506.07.2015zluva o nájme COOP JEDNOTA.pdf
24ZO6/201513.08.201513.08.2015ZOD č.6R 2015.pdf
25ZOč.1/ 201513.08.201513.08.2015ZODč.1 2015.pdf
26ZOxxx09.09.201509.09.2015zmluva Triščík.pdf
27ZOxxx25.09.201515.02.2016ZoBZ Natur-pack.pdf
28ZO201512170117.12.201518.12.2015zmluva o správe web stránky.pdf
29ZO01/201518.12.201519.12.2015nájomná zmluva Movyrob.pdf
30ZO2016/0105.02.201605.02.2016Audit za 2015.pdf
31ZO01/201605.02.201606.02.2016ZoBKZ.pdf
32ZO02.29.02.201601.03.2016Dodatok č. 02 SPP.pdf
33ZOKRHZ-PO-328-008/201622.03.201622.03.2016Zmluva o výpožičke IVECO.pdf
34ZO16/37/50 J /323.03.201623.03.2016Dohoda 50 J 2016.pdf
35ZO2639429.03.201629.03.2016zmluva o dot. DHZ.pdf
36ZO30108621.05.201621.05.2016Zmluva použité batérie.pdf
37ZO148/201624.05.201624.05.2016notárska zápisnica KZ Vojtko.pdf
38ZOxxx24.05.201624.05.2016kúpna zmluva pozemok Pirohová.pdf
39ZOxxx30.05.201630.05.2016kúpna zmluva pozemok Spišák.pdf
40ZOxxx01.06.201601.06.2016AVIA.pdf
41ZO16/37/52A/10502.06.201602.06.2016Dohoda UPSVaR § 52a.pdf
42ZOxxx21.06.201621.06.2016Natur-pack,a.s..pdf
43ZOxxx23.06.201623.06.2016ZoD poradenská činnosť.pdf
44ZO16060930.06.201630.06.2016Zmluva IFOsoft.pdf
45ZO2016 E112013.07.201613.07.2016zmluva ozbere kuchynskéhoodpadu.pdf
46ZO2016/060613.07.201613.07.2016zmluva o zbere rastlinné oleje a tuky.pdf
47ZOPD 01/201631.08.201601.09.2016Zmluva PD 01 2016.pdf
48ZOZLP-2016-0279-miniDCOM+10.10.201610.10.2016mini DECOM.pdf
49ZO4909.6070085FNO24.11.201625.11.2016Cesta ku PD Eurovia.pdf
50ZOxxx29.11.201629.11.2016Pozemok Probala.pdf
51ZOxxx30.11.201630.11.2016Mediivest,komunitné centrum.pdf
52ZO700/287/201606.12.201606.12.2017Zmluva o úvere ŠFRB 6BJ.pdf
53ZO0153-PRB/201612.12.201612.12.2016MDVRR SR 6BJ dotácia.pdf
54ZOxxx13.12.201613.12.2016Projektová dokumentácia KC.pdf
55ZOxxx21.12.201624.12.2016Zmluva o poskytnutí služieb.pdf
56ZO24ZVS0000033954U22.12.201623.12.2016VSD VO Tobiaš.pdf
57ZOXXX31.01.201714.02.2017Zmluva vybavenie ZŠ.pdf
58ZOxxx13.02.201713.02.2017IMzmluva o poskytovaní služieb,informovanie KC.pdf
59ZOxxx13.02.201713.02.2017zmluva o poskytovaní služieb,riadenie projektu KC.pdf
60ZOxxx20.02.201720.02.2017zmluva obstaravanie dodavateľa KC.pdf
61ZOXXX20.02.201720.02.2017zmluva stavebný dozor KC.pdf
62ZOxxx01.03.201701.03.2017Zmluva zber papiera.pdf
63ZO24ZVS00000050943120.03.201721.03.2017VSD VO Dzurik.pdf
64ZO24ZVS0000050878N20.03.201721.03.2017VSD VO Centko.pdf
65ZO17/37/50j/NS/1130.03.201730.03.2017Dohoda 50j 2017.pdf
66ZOXXX01.04.201701.01.2017Zmluva Markíza.pdf
67ZO4909.7070013FNO04.05.201704.05.2017Zmluva Eurovia cesta vyšný koniec.pdf
68ZOUSVRK-OIP-2017/000545-00111.05.201712.05.2017Zmluva o spolupráci TSP.pdf
69ZO01/ 201612.05.201712.05.2017dodatok č.1 01 2016.pdf
70ZO2017/1915.05.201716.05.2017Audit 2016.pdf
71ZO5100260128C01.06.201701.06.2017Dodatok č. 1 VSE.pdf
72ZO13.06.201713.06.2017zmluva o grantovom účte.pdf
73ZO3781026.06.201727.06.2017Dotácia DHZ 2017.pdf
74ZO4909.7070016NO04.07.201704.07.2017Miestne komunikácie.pdf
75ZODodatok 01/201611.07.201711.07.2017dodatok č.2 ku budúcej kúpnej zmluve.pdf
76ZOxxx17.07.201717.07.2017Hromadná licenčná zmluvaSOZA.pdf
77ZO91/10/OB21.07.201721.07.2017Dodatok k zmluve Envi-Geos.pdf
78ZOZM-SEP-IMRK2-2017-00105411.08.201711.08.2017NFP-Komunitné centrum.pdf
79ZOxxx10.10.201710.10.2017grant. účet MŠ.pdf
80ZOxxx24.10.201724.10.2017Dodatok č. 1 k zmluve z 13.12.2016 Projekty KC.pdf
81ZO5100260128C/201725.10.201725.10.2017dodatok.č.3 6BJ č. 3-spoločné priestory.pdf
82ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 1.pdf
83ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 2.pdf
84ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č.3.pdf
85ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 4.pdf
86ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Bytč.5.pdf
87ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č.6.pdf
88ZOZM-SEP-IMRK3-2017-00162227.10.201727.10.2017Zmluva MOPS v obci Hermanovce.pdf
89ZOxxx21.11.201721.11.2017Prima banka elektronické bankovníctvo.pdf
90ZOxxx04.12.201704.12.2017Zmluva Elekos.pdf
91ZOIROP-Z-302021G710-221-1006.12.201707.12.2017zmluva NFP MŠ.pdf
92ZOxxx05.02.201821.04.2018KC Hermanovce dodavateľ stavby.pdf
93ZOxxx27.03.201827.03.2018kúpna zmluva Opel.pdf
94ZOxxx28.03.201828.03.2018Zmluva TA3.pdf
95ZOxxx06.04.201806.04.2018regulácia potoka Turčan.pdf
96ZOxxx03.05.201803.05.2018zmluva budova TJ.pdf
97ZOZO-2018 -39 -.0110.05.201810.05.2018Ochrana os. údajov zodpovedná osoba.pdf
98ZO01/201814.05.201814.05.2018kúpna zmluva 6 BJč.3.pdf
99ZO700/287/201612.06.201813.06.2018založna zmluva 6BJ č. 3.pdf
100ZOxxx03.07.201803.07.2018KC počitače.pdf
101ZO910650497009.07.201809.07.2018Z o dodávke plynu 6BJ2 1B.pdf
102ZOxxx16.07.201816.07.2018iKC interier.pdf
103ZOUSVRK-OIP-2018/000768-13423.07.201823.07.2018Zmluva o spolupráci MRK pozemky.pdf
104ZOXXX01.08.201801.08.2018KC schodolez.pdf
105ZOIROP-Z-3020211726-222-1309.08.201809.08.2018Zmluva vybavenie ZŠ.pdf
106ZO01/201814.08.201814.08.2018Dodatok ku zmluve 01 2018.pdf
107ZOPHZ-OPK1-2018-00257426.10.201826.10.2018Zmluva dotácia zbrojnica DHZ.pdf
108ZO0153-PRB/2016/Z04.12.201827.12.2018Založna zmluva.pdf
109ZO12/201813.12.201813.12.2018Zmluva o bežnom účte.pdf
110ZOxxx21.12.201801.01.2019Zmluva o poskytnutí právnej pomoci.pdf
111ZOUSVRK-OIP-2018/000768-13427.12.201827.12.2018Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci Podpora vysporiadania pozemk.pdf
112ZO01/201931.12.201801.01.2019ZMLUVA s PD odpad.pdf
113ZO18.01.201918.01.2019Zmluva o poskytovaní služieb.pdf
114ZO22.01.201922.01.2019Rámcová Kúpna zmluva.pdf
115ZOZM-KO-OD-19-0093 OBEC29.01.201929.01.2019Zmluva o dielo KOSIT a.s..pdf
116ZOVMI02220190207.02.201908.02.2019Rámcová dohoda o podmienkách triedeného zberu.pdf
117ZO20180108.02.201909.02.2019
118ZO2019061411.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení OCU.pdf
119ZO2019061511.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení MŠ.pdf
120ZO2019061611.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení ZŠ.pdf
121ZO2019061711.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení TJ.pdf
122ZO2019061811.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení KC.pdf
123ZO2019061911.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení knižnica.pdf
124ZO2019062011.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení Špec - ZŠ.pdf
125ZO2019062111.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení Špec - ZŠ 2.pdf
126ZO1-28427757502216.02.201917.02.2019Zmluva o poskytovaní verejných služieb KC.pdf
127ZO1-28429150667316.02.201917.02.2019Zmluva o poskytovaní verejných služieb OCU.pdf
128ZO001/201925.02.201926.02.2019Mandátna zmluva.pdf
129ZO01.03.201901.03.2019Rámcová zmluva o spolupráci BONA FIDE.pdf
130ZO01.03.201901.03.2019Zmluva o poskytovaní služieb BONA FIDE.pdf
131ZO01.03.201901.03.2019Hermanovce- Multifunkčné ihrisko.pdf
132ZO04.03.201904.03.2019Zmluva o dielo - stavebné úpravy v hasičskej zbrojnici.pdf
133ZO04.03.201904.03.2019Zmluva o dielo - stavebné úpravy v hasičskej zbrojnici.pdf
134ZO0511/4010/201913.03.201913.03.2019Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy.pdf
135ZO15.03.201916.03.2019Zmluva o poskytovaní poradenstva.pdf
136ZO22.03.201922.03.2019Elektroinštalačne práce.pdf
137ZO22.03.201923.03.2019Zmluva o dielo - Polyfunkčny objekt.pdf
138ZO19/37/50J/NS/2327.03.201927.03.2019Dohoda 50j.pdf
139ZO19/37/50J/NS/3829.04.201929.04.2019Dohoda č. 19_37_50J_NS_38.pdf
140ZO19/37/52A/8030.04.201930.04.2019Dohoda dobrovoľnicka činnosť.pdf
141ZO3954230.04.201901.05.2019Zmluva č. 39 542.pdf
142ZO06/201909.05.201909.05.2019Zmluva Presnet profi.pdf
143ZO11.05.201911.05.2019Zmluva o poskytovaní služieb.pdf
144ZO201931.05.201901.06.2019Zmluva COOP JEDNOTA.pdf
145ZOxxx31.05.201901.06.2019Zmluva o dielo - Dejiny obce Hermanovce.pdf
146ZO31.05.201901.06.2019Zmluva o budúcej kúpnej zmluve .pdf
147ZO201924.06.201925.06.2019Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM.pdf
148ZO19/37/054/13926.06.201901.07.2019Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta 50+.pdf
149ZO19.07.201920.07.2019Kúpna zmluva.pdf
150ZOUSVRK-OIP-2019/001618-00113.08.201914.08.2019Zmluva o spolupráci NP KC.pdf
151ZO19.08.201920.08.2019Zmluva ZoNF_Mediinvest..pdf
152ZO20.08.201921.08.2019Zmluva Prodosing.pdf
153ZO22.08.201923.08.2019Zmluva Weby group..pdf
154ZO22.08.201923.08.2019Zmluva o spracúvaní osobnch údajov.pdf
155ZO02.09.201903.09.2019Mandátna zmluva Mediinvest - VO.pdf
156ZOIROP-D1-302021G710-221-1002.09.201903.09.2019Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP.pdf
157ZO02.09.201903.09.2019
158ZO02.09.201903.09.2019
159ZOIROP-Z-302021G710-221-1002.09.201907.09.2019Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP.pdf
160ZO19-432-0521703.09.201904.09.2019Zmluva_19-432-05217.pdf
161ZOxxx/201901.10.201902.10.2019Dohoda o retransmisii televíznej programovej služby.pdf
162ZOCEZ ÚV SR: 279/201907.10.201908.10.2019Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu.pdf
163ZOxxx/201915.10.201916.10.2019Zmluva o dielo JOSIM...pdf
164ZO17.10.201918.10.2019Kúpna zmluva Mihok.pdf
165ZOUSVRK-OIP-2019/001664-01128.10.201901.11.2019Zmluva o spolupráci NP KS MRK II_Hermanovce.pdf
166ZOUSVRK-OIP-2019/001673-02728.10.201901.11.2019Zmluva TSP II_Hermanovce.pdf
167ZOxx201908.11.201901.01.2020Zmluva o poskytnutí právnej pomoci.pdf
168ZO11.11.201912.11.2019MŠ zmluva_stavebny_dozor.pdf
169ZO19.11.201920.11.2019Nájomná zmluva JATER.pdf
170ZO22.11.201923.11.2019Zmluva o pozicke.pdf
171ZO10/06/201909.12.201910.12.2019Zmluva o dielo EURO-BAU s.r.o.pdf
172ZO31.12.201901.01.2020Zmluva Jater.pdf
173ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4141.pdf
174ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4071.pdf
175ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4073.pdf
176ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4072.pdf
177ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4074.pdf
178ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4081.pdf
179ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4082.pdf
180ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4083.pdf
181ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4091.pdf
182ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4092.pdf
183ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4093.pdf
184ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4101.pdf
185ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4102.pdf
186ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4103.pdf
187ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4111.pdf
188ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4112.pdf
189ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4113.pdf
190ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4121.pdf
191ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4122.pdf
192ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4123.pdf
193ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4142.pdf
194ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4143.pdf
195ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4071.pdf
196ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4073.pdf
197ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4074.pdf
198ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4081.pdf
199ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4082.pdf
200ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4083.pdf
201ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4091.pdf
202ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4092.pdf
203ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4093.pdf
204ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4101.pdf
205ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4102.pdf
206ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4103.pdf
207ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4112.pdf
208ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4113.pdf
209ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4121.pdf
210ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4122.pdf
211ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4123.pdf
212ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4141.pdf
213ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4142.pdf
214ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4143.pdf
215ZO20/37/052/221.01.202027.01.2020Dohoda - aktivačná činnosť formou menších obecných služieb.pdf
216ZO05.02.202006.02.2020Zmluva NATUR - PACK.pdf
217ZO06.02.202007.02.2020Zmluva o spolupraci SFZ.pdf
218ZOIROP-D2-302021G710-221-1019.02.202020.02.2020Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021G710-221-10.pdf
219ZO26.02.202027.02.2020Zmluva Dugas B..pdf
220ZO26.02.202027.02.2020Zmluva Babinčák M..pdf
221ZO27.02.202028.02.2020Zmluva Ňachaj J..pdf
222ZO27.02.202028.02.2020Zmluva Čižmarik P..pdf
223ZO28.02.202029.02.2020Zmluva Hrabčák M..pdf
224ZO02.03.202003.03.2020Zmluva Dugas P..pdf
225ZO02.03.202003.03.2020Zmluva Šimoňák M..pdf
226ZO02.03.202003.03.2020Zmluva Baláž M..pdf
227ZOD01_SEP-IMRK2-2018-00105406.03.202011.03.2020D01_SEP-IMRK2-2017-001054.pdf
228ZO11.03.202012.03.2020Zmluva osvetlenie Elvomont.pdf
229ZO25.03.202026.03.2020Kúpna zmluva SPORTIKA.pdf
230ZO26.03.202027.03.2020Zmluva Nadácia Tatrabanka.pdf
231ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Baláž.pdf
232ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Dugas.pdf
233ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Duháň.pdf
234ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Frohlich.pdf
235ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Grejták.pdf
236ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Grejtaková.pdf
237ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Guži.pdf
238ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Karabiňoš.pdf
239ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Kolarčík.pdf
240ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Lechman.pdf
241ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Seman.pdf
242ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Šeliga.pdf
243ZO21.04.202022.04.2020Zmluva - Výstavba tribúny.pdf

 O OBCI | OBECNÝ ÚRAD | ORGANIZÁCIE V OBCI | OBECNÝ SPRAVODAJ | FOTOGALÉRIA | VIDEOGALÉRIA | TKR 

 ©2010 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved