obec_hermanovce

Zmluvy na zverejnenie

#Číslo zmluvyDátum podpisuDátum účinnostiOdkaz
1ZO00.00.000000.00.0000scan0002.pdf
2ZO450000400.00.000000.00.0000scan0004.pdf
3ZO01/201600.00.000000.00.0000ZoBKZ.pdf
4ZO037/2.1MP/201100.00.000010.05.2012ZML002.pdf
5ZO01.07.201002.07.2010scan0001.pdf
6ZD037/2.1 MP/201113.06.201123.07.2011ZML002.pdf
7ZD0948/5300/201021.07.201121.07.2011ZML003.pdf
8ZD31/201005.10.201105.10.2011ZML004.pdf
9ZOZML2011110102.11.201102.11.2011zml20111101.pdf
10ZOZML2011110216.11.201116.11.2011zml20111102.pdf
11ZO40/008/03 zo dňa 21.3.200313.12.201100.00.0000Dodatok5.pdf
12ZO03.02.201204.02.2012scan0003.pdf
13ZO022/2012-IZ-5.0/V17.02.201218.02.2012zmluva s FSR1.pdf
14ZO40/007/1229.02.201201.03.2012Prima banka.pdf
15ZO037/2.1MP201124.04.201210.05.2012Rozhodnutie o zmene projektu ÄŤ. 010_2.1_2012 - text.pdf
16ZDnájom Gajdoš30.04.201201.05.2012scan0003.pdf
17ZOpôžička Jednota21.05.201222.05.2012scan0005.pdf
18ZDnájom Jednota21.05.201222.05.2012scan0006.pdf
19ZOzáložná Jednota21.05.201222.05.2012scan0007.pdf
20ZOJudr. Bujňak18.06.201218.06.2012scan0001.pdf
21ZOdodatok regulácia13.08.201213.08.2012scan0001.pdf
22ZO08/201308.03.201308.03.2013hermanovce oplotenie ihriska.pdf
23ZOxxx15.03.201315.03.2013zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu.pdf
24ZO450003520.05.201320.05.2013zmluva č.4500035 dodatok č. 1.pdf
25ZOxxx30.05.201330.05.2013IMHermanovce rekonšt. miest. komunikácií.pdf
26ZO132606.06.201306.06.2013Zmluvao dielo 1326.pdf
27ZO134006.06.201306.06.2013Hermanovce rekonštrukcia miestných komunikácií.pdf
28ZO10 R / 201314.06.201314.06.2013ZoD CMR uprava komunikácií.pdf
29ZOxxx28.06.201328.06.2013ZoD oplotenie ihriska.pdf
30ZOpozemok Novotný25.07.201325.07.2013kúpna Novotný.pdf
31ZD2013/2508.08.201308.08.2013zmluva audit.pdf
32ZO20.08.201320.08.2013Kanalizačná prípojka EKOSVIP.pdf
33ZO01/07/201002.09.201303.09.2013Dodatok 0107201 Proj.viac. ihr..pdf
34ZOCOOP Jednota12.09.201313.09.2013COOP Jednota --poukážky.pdf
35ZO10/201323.10.201324.10.2013parkovisko 7 BJ.pdf
36ZO022/2012-IZ-5.0/V25.11.201326.11.2013TSP-DOD č. 1.pdf
37ZO4500049/201402.01.201403.01.2014ZoD Rekonstrukcia miestných komunikácií.pdf
38ZO4500048/201402.01.201403.01.2014ZoD oplotenie ihriska.pdf
39ZO40/003/1424.01.201424.01.2014Zmluva o úvere Prima banka.pdf
40ZOdodatok č. 0231.03.201401.04.2014Dodatok č. 02 k Z. o dodavke plynu.pdf
41ZO2R/201410.04.201410.04.2014CMR - most.pdf
42ZONZ1€ 15/2014/RCV11.04.201412.04.2014NZ1€ 15-2014-RCV_Obec Hermanovce.pdf
43ZO309/14/SPP/CEZ11.04.201412.04.2014zmluva o údržbe plyn. zar..pdf
44ZOZM/2014/012415.04.201416.04.2014zmluva o prevzatí objektu.pdf
45ZO801009041405.05.201406.05.2014zmluva o pripojení do distr. siete 7 bj.pdf
46ZOx27.05.201428.05.2014Zmluva o dodávke plynu.pdf
47ZO2R 201416.06.201417.06.2014ZoD R 2014 dodatok.pdf
48ZO14 R 201423.06.201424.06.2014ZoD 14 R 2014.pdf
49ZO707/455/201004.07.201404.07.2014Založná zmluva č. 707 405 2010.pdf
50ZOxxx30.09.201430.09.2014kúpna zmluva P.Vojtko.pdf
51ZOxxx05.11.201406.11.2014kupna zmluva autobus.pdf
52ZOCPPO-OA-2015/003968-01816.02.201504.06.2015darovacia zmluva auto.pdf
53ZOzmluva o bežnom účte19.02.201520.02.2015prima banka.pdf
54ZOxxx02.04.201503.04.2015príkazná zmluva.pdf
55ZO32708516.04.201517.04.2015zmluva onakladaní s bateriamia akumulátormi.pdf
56ZO15/37/50J/2327.04.201528.04.2015DohodaUPSVaR.pdf
57ZO707/541/201227.04.201528.04.2015Záložná zmluva 7 BJ.pdf
58ZOSITB-002-2015/000041-50126.05.201526.05.2015Zmluva o zápožičke CISMA.pdf
59ZOZmluva o nájme COOP Jednota06.07.201506.07.2015zluva o nájme COOP JEDNOTA.pdf
60ZO6/201513.08.201513.08.2015ZOD č.6R 2015.pdf
61ZOč.1/ 201513.08.201513.08.2015ZODč.1 2015.pdf
62ZOxxx09.09.201509.09.2015zmluva Triščík.pdf
63ZOxxx25.09.201515.02.2016ZoBZ Natur-pack.pdf
64ZO201512170117.12.201518.12.2015zmluva o správe web stránky.pdf
65ZO01/201518.12.201519.12.2015nájomná zmluva Movyrob.pdf
66ZOKRHZ-PO-728/201512.01.201613.01.2016zmluva o výpožičke has. techniky.pdf
67ZOč. 0177- PRB/2012/Z19.01.201623.01.2016Záložná zmluva 7 BJ MDVaRR SR.pdf
68ZO2016/0105.02.201605.02.2016Audit za 2015.pdf
69ZO01/201605.02.201606.02.2016ZoBKZ.pdf
70ZO02.29.02.201601.03.2016Dodatok č. 02 SPP.pdf
71ZOKRHZ-PO-328-008/201622.03.201622.03.2016Zmluva o výpožičke IVECO.pdf
72ZO16/37/50 J /323.03.201623.03.2016Dohoda 50 J 2016.pdf
73ZO2639429.03.201629.03.2016zmluva o dot. DHZ.pdf
74ZO30108621.05.201621.05.2016Zmluva použité batérie.pdf
75ZO148/201624.05.201624.05.2016notárska zápisnica KZ Vojtko.pdf
76ZOxxx24.05.201624.05.2016kúpna zmluva pozemok Pirohová.pdf
77ZOxxx30.05.201630.05.2016kúpna zmluva pozemok Spišák.pdf
78ZOxxx01.06.201601.06.2016AVIA.pdf
79ZO16/37/52A/10502.06.201602.06.2016Dohoda UPSVaR § 52a.pdf
80ZOxxx21.06.201621.06.2016Natur-pack,a.s..pdf
81ZOxxx23.06.201623.06.2016ZoD poradenská činnosť.pdf
82ZO16060930.06.201630.06.2016Zmluva IFOsoft.pdf
83ZO2016 E112013.07.201613.07.2016zmluva ozbere kuchynskéhoodpadu.pdf
84ZO2016/060613.07.201613.07.2016zmluva o zbere rastlinné oleje a tuky.pdf
85ZOPD 01/201631.08.201601.09.2016Zmluva PD 01 2016.pdf
86ZOZLP-2016-0279-miniDCOM+10.10.201610.10.2016mini DECOM.pdf
87ZO4909.6070085FNO24.11.201625.11.2016Cesta ku PD Eurovia.pdf
88ZOxxx29.11.201629.11.2016Pozemok Probala.pdf
89ZOxxx30.11.201630.11.2016Mediivest,komunitné centrum.pdf
90ZO700/287/201606.12.201606.12.2017Zmluva o úvere ŠFRB 6BJ.pdf
91ZO0153-PRB/201612.12.201612.12.2016MDVRR SR 6BJ dotácia.pdf
92ZOxxx13.12.201613.12.2016Projektová dokumentácia KC.pdf
93ZOxxx21.12.201624.12.2016Zmluva o poskytnutí služieb.pdf
94ZO24ZVS0000033954U22.12.201623.12.2016VSD VO Tobiaš.pdf
95ZOXXX31.01.201714.02.2017Zmluva vybavenie ZŠ.pdf
96ZOxxx13.02.201713.02.2017IMzmluva o poskytovaní služieb,informovanie KC.pdf
97ZOxxx13.02.201713.02.2017zmluva o poskytovaní služieb,riadenie projektu KC.pdf
98ZOxxx20.02.201720.02.2017zmluva obstaravanie dodavateľa KC.pdf
99ZOXXX20.02.201720.02.2017zmluva stavebný dozor KC.pdf
100ZOxxx01.03.201701.03.2017Zmluva zber papiera.pdf
101ZO24ZVS00000050943120.03.201721.03.2017VSD VO Dzurik.pdf
102ZO24ZVS0000050878N20.03.201721.03.2017VSD VO Centko.pdf
103ZO17/37/50j/NS/1130.03.201730.03.2017Dohoda 50j 2017.pdf
104ZOXXX01.04.201701.01.2017Zmluva Markíza.pdf
105ZO4909.7070013FNO04.05.201704.05.2017Zmluva Eurovia cesta vyšný koniec.pdf
106ZOUSVRK-OIP-2017/000545-00111.05.201712.05.2017Zmluva o spolupráci TSP.pdf
107ZO01/ 201612.05.201712.05.2017dodatok č.1 01 2016.pdf
108ZO2017/1915.05.201716.05.2017Audit 2016.pdf
109ZO5100260128C01.06.201701.06.2017Dodatok č. 1 VSE.pdf
110ZO13.06.201713.06.2017zmluva o grantovom účte.pdf
111ZO3781026.06.201727.06.2017Dotácia DHZ 2017.pdf
112ZO4909.7070016NO04.07.201704.07.2017Miestne komunikácie.pdf
113ZODodatok 01/201611.07.201711.07.2017dodatok č.2 ku budúcej kúpnej zmluve.pdf
114ZOxxx17.07.201717.07.2017Hromadná licenčná zmluvaSOZA.pdf
115ZO91/10/OB21.07.201721.07.2017Dodatok k zmluve Envi-Geos.pdf
116ZOZM-SEP-IMRK2-2017-00105411.08.201711.08.2017NFP-Komunitné centrum.pdf
117ZOxxx10.10.201710.10.2017grant. účet MŠ.pdf
118ZOxxx24.10.201724.10.2017Dodatok č. 1 k zmluve z 13.12.2016 Projekty KC.pdf
119ZO5100260128C/201725.10.201725.10.2017dodatok.č.3 6BJ č. 3-spoločné priestory.pdf
120ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 1.pdf
121ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 2.pdf
122ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č.3.pdf
123ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 4.pdf
124ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Bytč.5.pdf
125ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č.6.pdf
126ZOZM-SEP-IMRK3-2017-00162227.10.201727.10.2017Zmluva MOPS v obci Hermanovce.pdf
127ZOxxx21.11.201721.11.2017Prima banka elektronické bankovníctvo.pdf
128ZOxxx04.12.201704.12.2017Zmluva Elekos.pdf
129ZOIROP-Z-302021G710-221-1006.12.201707.12.2017zmluva NFP MŠ.pdf

 O OBCI | OBECNÝ ÚRAD | ORGANIZÁCIE V OBCI | OBECNÝ SPRAVODAJ | FOTOGALÉRIA | VIDEOGALÉRIA | TKR 

 ©2010 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved