obec_hermanovce

Zmluvy na zverejnenie

#Číslo zmluvyDátum podpisuDátum účinnostiOdkaz
1ZO00.00.000000.00.0000scan0002.pdf
2ZO450000400.00.000000.00.0000scan0004.pdf
3ZO01/201600.00.000000.00.0000ZoBKZ.pdf
4ZO037/2.1MP/201100.00.000010.05.2012ZML002.pdf
5ZO01.07.201002.07.2010scan0001.pdf
6ZD037/2.1 MP/201113.06.201123.07.2011ZML002.pdf
7ZD0948/5300/201021.07.201121.07.2011ZML003.pdf
8ZD31/201005.10.201105.10.2011ZML004.pdf
9ZOZML2011110102.11.201102.11.2011zml20111101.pdf
10ZOZML2011110216.11.201116.11.2011zml20111102.pdf
11ZO40/008/03 zo dňa 21.3.200313.12.201100.00.0000Dodatok5.pdf
12ZO03.02.201204.02.2012scan0003.pdf
13ZO022/2012-IZ-5.0/V17.02.201218.02.2012zmluva s FSR1.pdf
14ZO40/007/1229.02.201201.03.2012Prima banka.pdf
15ZO037/2.1MP201124.04.201210.05.2012Rozhodnutie o zmene projektu ÄŤ. 010_2.1_2012 - text.pdf
16ZDnájom Gajdoš30.04.201201.05.2012scan0003.pdf
17ZOpôžička Jednota21.05.201222.05.2012scan0005.pdf
18ZDnájom Jednota21.05.201222.05.2012scan0006.pdf
19ZOzáložná Jednota21.05.201222.05.2012scan0007.pdf
20ZOJudr. Bujňak18.06.201218.06.2012scan0001.pdf
21ZOdodatok regulácia13.08.201213.08.2012scan0001.pdf
22ZO14 R 201423.06.201424.06.2014ZoD 14 R 2014.pdf
23ZO707/455/201004.07.201404.07.2014Založná zmluva č. 707 405 2010.pdf
24ZOxxx30.09.201430.09.2014kúpna zmluva P.Vojtko.pdf
25ZOxxx05.11.201406.11.2014kupna zmluva autobus.pdf
26ZOCPPO-OA-2015/003968-01816.02.201504.06.2015darovacia zmluva auto.pdf
27ZOzmluva o bežnom účte19.02.201520.02.2015prima banka.pdf
28ZOxxx02.04.201503.04.2015príkazná zmluva.pdf
29ZO32708516.04.201517.04.2015zmluva onakladaní s bateriamia akumulátormi.pdf
30ZO15/37/50J/2327.04.201528.04.2015DohodaUPSVaR.pdf
31ZO707/541/201227.04.201528.04.2015Záložná zmluva 7 BJ.pdf
32ZOSITB-002-2015/000041-50126.05.201526.05.2015Zmluva o zápožičke CISMA.pdf
33ZOZmluva o nájme COOP Jednota06.07.201506.07.2015zluva o nájme COOP JEDNOTA.pdf
34ZO6/201513.08.201513.08.2015ZOD č.6R 2015.pdf
35ZOč.1/ 201513.08.201513.08.2015ZODč.1 2015.pdf
36ZOxxx09.09.201509.09.2015zmluva Triščík.pdf
37ZOxxx25.09.201515.02.2016ZoBZ Natur-pack.pdf
38ZO201512170117.12.201518.12.2015zmluva o správe web stránky.pdf
39ZO01/201518.12.201519.12.2015nájomná zmluva Movyrob.pdf
40ZOKRHZ-PO-728/201512.01.201613.01.2016zmluva o výpožičke has. techniky.pdf
41ZOč. 0177- PRB/2012/Z19.01.201623.01.2016Záložná zmluva 7 BJ MDVaRR SR.pdf
42ZO2016/0105.02.201605.02.2016Audit za 2015.pdf
43ZO01/201605.02.201606.02.2016ZoBKZ.pdf
44ZO02.29.02.201601.03.2016Dodatok č. 02 SPP.pdf
45ZOKRHZ-PO-328-008/201622.03.201622.03.2016Zmluva o výpožičke IVECO.pdf
46ZO16/37/50 J /323.03.201623.03.2016Dohoda 50 J 2016.pdf
47ZO2639429.03.201629.03.2016zmluva o dot. DHZ.pdf
48ZO30108621.05.201621.05.2016Zmluva použité batérie.pdf
49ZO148/201624.05.201624.05.2016notárska zápisnica KZ Vojtko.pdf
50ZOxxx24.05.201624.05.2016kúpna zmluva pozemok Pirohová.pdf
51ZOxxx30.05.201630.05.2016kúpna zmluva pozemok Spišák.pdf
52ZOxxx01.06.201601.06.2016AVIA.pdf
53ZO16/37/52A/10502.06.201602.06.2016Dohoda UPSVaR § 52a.pdf
54ZOxxx21.06.201621.06.2016Natur-pack,a.s..pdf
55ZOxxx23.06.201623.06.2016ZoD poradenská činnosť.pdf
56ZO16060930.06.201630.06.2016Zmluva IFOsoft.pdf
57ZO2016 E112013.07.201613.07.2016zmluva ozbere kuchynskéhoodpadu.pdf
58ZO2016/060613.07.201613.07.2016zmluva o zbere rastlinné oleje a tuky.pdf
59ZOPD 01/201631.08.201601.09.2016Zmluva PD 01 2016.pdf
60ZOZLP-2016-0279-miniDCOM+10.10.201610.10.2016mini DECOM.pdf
61ZO4909.6070085FNO24.11.201625.11.2016Cesta ku PD Eurovia.pdf
62ZOxxx29.11.201629.11.2016Pozemok Probala.pdf
63ZOxxx30.11.201630.11.2016Mediivest,komunitné centrum.pdf
64ZO700/287/201606.12.201606.12.2017Zmluva o úvere ŠFRB 6BJ.pdf
65ZO0153-PRB/201612.12.201612.12.2016MDVRR SR 6BJ dotácia.pdf
66ZOxxx13.12.201613.12.2016Projektová dokumentácia KC.pdf
67ZOxxx21.12.201624.12.2016Zmluva o poskytnutí služieb.pdf
68ZO24ZVS0000033954U22.12.201623.12.2016VSD VO Tobiaš.pdf
69ZOXXX31.01.201714.02.2017Zmluva vybavenie ZŠ.pdf
70ZOxxx13.02.201713.02.2017IMzmluva o poskytovaní služieb,informovanie KC.pdf
71ZOxxx13.02.201713.02.2017zmluva o poskytovaní služieb,riadenie projektu KC.pdf
72ZOxxx20.02.201720.02.2017zmluva obstaravanie dodavateľa KC.pdf
73ZOXXX20.02.201720.02.2017zmluva stavebný dozor KC.pdf
74ZOxxx01.03.201701.03.2017Zmluva zber papiera.pdf
75ZO24ZVS00000050943120.03.201721.03.2017VSD VO Dzurik.pdf
76ZO24ZVS0000050878N20.03.201721.03.2017VSD VO Centko.pdf
77ZO17/37/50j/NS/1130.03.201730.03.2017Dohoda 50j 2017.pdf
78ZOXXX01.04.201701.01.2017Zmluva Markíza.pdf
79ZO4909.7070013FNO04.05.201704.05.2017Zmluva Eurovia cesta vyšný koniec.pdf
80ZOUSVRK-OIP-2017/000545-00111.05.201712.05.2017Zmluva o spolupráci TSP.pdf
81ZO01/ 201612.05.201712.05.2017dodatok č.1 01 2016.pdf
82ZO2017/1915.05.201716.05.2017Audit 2016.pdf
83ZO5100260128C01.06.201701.06.2017Dodatok č. 1 VSE.pdf
84ZO13.06.201713.06.2017zmluva o grantovom účte.pdf
85ZO3781026.06.201727.06.2017Dotácia DHZ 2017.pdf
86ZO4909.7070016NO04.07.201704.07.2017Miestne komunikácie.pdf
87ZODodatok 01/201611.07.201711.07.2017dodatok č.2 ku budúcej kúpnej zmluve.pdf
88ZOxxx17.07.201717.07.2017Hromadná licenčná zmluvaSOZA.pdf
89ZO91/10/OB21.07.201721.07.2017Dodatok k zmluve Envi-Geos.pdf
90ZOZM-SEP-IMRK2-2017-00105411.08.201711.08.2017NFP-Komunitné centrum.pdf
91ZOxxx10.10.201710.10.2017grant. účet MŠ.pdf
92ZOxxx24.10.201724.10.2017Dodatok č. 1 k zmluve z 13.12.2016 Projekty KC.pdf
93ZO5100260128C/201725.10.201725.10.2017dodatok.č.3 6BJ č. 3-spoločné priestory.pdf
94ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 1.pdf
95ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 2.pdf
96ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č.3.pdf
97ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 4.pdf
98ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Bytč.5.pdf
99ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č.6.pdf
100ZOZM-SEP-IMRK3-2017-00162227.10.201727.10.2017Zmluva MOPS v obci Hermanovce.pdf
101ZOxxx21.11.201721.11.2017Prima banka elektronické bankovníctvo.pdf
102ZOxxx04.12.201704.12.2017Zmluva Elekos.pdf
103ZOIROP-Z-302021G710-221-1006.12.201707.12.2017zmluva NFP MŠ.pdf
104ZOxxx05.02.201821.04.2018KC Hermanovce dodavateľ stavby.pdf
105ZOxxx27.03.201827.03.2018kúpna zmluva Opel.pdf
106ZOxxx28.03.201828.03.2018Zmluva TA3.pdf
107ZOxxx06.04.201806.04.2018regulácia potoka Turčan.pdf
108ZOxxx03.05.201803.05.2018zmluva budova TJ.pdf
109ZOZO-2018 -39 -.0110.05.201810.05.2018Ochrana os. údajov zodpovedná osoba.pdf
110ZO01/201814.05.201814.05.2018kúpna zmluva 6 BJč.3.pdf
111ZO700/287/201612.06.201813.06.2018založna zmluva 6BJ č. 3.pdf
112ZOxxx03.07.201803.07.2018KC počitače.pdf
113ZO910650497009.07.201809.07.2018Z o dodávke plynu 6BJ2 1B.pdf
114ZOxxx16.07.201816.07.2018iKC interier.pdf
115ZOUSVRK-OIP-2018/000768-13423.07.201823.07.2018Zmluva o spolupráci MRK pozemky.pdf
116ZOXXX01.08.201801.08.2018KC schodolez.pdf
117ZOIROP-Z-3020211726-222-1309.08.201809.08.2018Zmluva vybavenie ZŠ.pdf
118ZO01/201814.08.201814.08.2018Dodatok ku zmluve 01 2018.pdf
119ZOPHZ-OPK1-2018-00257426.10.201826.10.2018Zmluva dotácia zbrojnica DHZ.pdf
120ZO0153-PRB/2016/Z04.12.201827.12.2018Založna zmluva.pdf
121ZO12/201813.12.201813.12.2018Zmluva o bežnom účte.pdf
122ZOxxx21.12.201801.01.2019Zmluva o poskytnutí právnej pomoci.pdf
123ZOUSVRK-OIP-2018/000768-13427.12.201827.12.2018Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci Podpora vysporiadania pozemk.pdf
124ZO01/201931.12.201801.01.2019ZMLUVA s PD odpad.pdf
125ZO18.01.201918.01.2019Zmluva o poskytovaní služieb.pdf
126ZO22.01.201922.01.2019Rámcová Kúpna zmluva.pdf
127ZOZM-KO-OD-19-0093 OBEC29.01.201929.01.2019Zmluva o dielo KOSIT a.s..pdf
128ZOVMI02220190207.02.201908.02.2019Rámcová dohoda o podmienkách triedeného zberu.pdf
129ZO20180108.02.201909.02.2019
130ZO2019061411.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení OCU.pdf
131ZO2019061511.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení MŠ.pdf
132ZO2019061611.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení ZŠ.pdf
133ZO2019061711.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení TJ.pdf
134ZO2019061811.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení KC.pdf
135ZO2019061911.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení knižnica.pdf
136ZO2019062011.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení Špec - ZŠ.pdf
137ZO2019062111.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení Špec - ZŠ 2.pdf
138ZO1-28427757502216.02.201917.02.2019Zmluva o poskytovaní verejných služieb KC.pdf
139ZO1-28429150667316.02.201917.02.2019Zmluva o poskytovaní verejných služieb OCU.pdf
140ZO001/201925.02.201926.02.2019Mandátna zmluva.pdf
141ZO01.03.201901.03.2019Rámcová zmluva o spolupráci BONA FIDE.pdf
142ZO01.03.201901.03.2019Zmluva o poskytovaní služieb BONA FIDE.pdf
143ZO01.03.201901.03.2019Hermanovce- Multifunkčné ihrisko.pdf
144ZO04.03.201904.03.2019Zmluva o dielo - stavebné úpravy v hasičskej zbrojnici.pdf
145ZO0511/4010/201913.03.201913.03.2019Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy.pdf
146ZO15.03.201916.03.2019Zmluva o poskytovaní poradenstva.pdf
147ZO22.03.201922.03.2019Elektroinštalačne práce.pdf
148ZO22.03.201923.03.2019Zmluva o dielo - Polyfunkčny objekt.pdf
149ZO19/37/50J/NS/2327.03.201927.03.2019Dohoda 50j.pdf
150ZO19/37/50J/NS/3829.04.201929.04.2019Dohoda č. 19_37_50J_NS_38.pdf
151ZO19/37/52A/8030.04.201930.04.2019Dohoda dobrovoľnicka činnosť.pdf
152ZO3954230.04.201901.05.2019Zmluva č. 39 542.pdf
153ZO06/201909.05.201909.05.2019Zmluva Presnet profi.pdf
154ZO11.05.201911.05.2019Zmluva o poskytovaní služieb.pdf
155ZO201931.05.201901.06.2019Zmluva COOP JEDNOTA.pdf
156ZOxxx31.05.201901.06.2019Zmluva o dielo - Dejiny obce Hermanovce.pdf
157ZO31.05.201901.06.2019Zmluva o budúcej kúpnej zmluve .pdf

 O OBCI | OBECNÝ ÚRAD | ORGANIZÁCIE V OBCI | OBECNÝ SPRAVODAJ | FOTOGALÉRIA | VIDEOGALÉRIA | TKR 

 ©2010 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved