obec_hermanovce

Zmluvy na zverejnenie

#Číslo zmluvyDátum podpisuDátum účinnostiOdkaz
1ZO00.00.000000.00.0000scan0002.pdf
2ZO450000400.00.000000.00.0000scan0004.pdf
3ZO01/201600.00.000000.00.0000ZoBKZ.pdf
4ZO037/2.1MP/201100.00.000010.05.2012ZML002.pdf
5ZO01.07.201002.07.2010scan0001.pdf
6ZD037/2.1 MP/201113.06.201123.07.2011ZML002.pdf
7ZD0948/5300/201021.07.201121.07.2011ZML003.pdf
8ZD31/201005.10.201105.10.2011ZML004.pdf
9ZOZML2011110102.11.201102.11.2011zml20111101.pdf
10ZOZML2011110216.11.201116.11.2011zml20111102.pdf
11ZO03.02.201204.02.2012scan0003.pdf
12ZO022/2012-IZ-5.0/V17.02.201218.02.2012zmluva s FSR1.pdf
13ZO40/007/1229.02.201201.03.2012Prima banka.pdf
14ZO037/2.1MP201124.04.201210.05.2012Rozhodnutie o zmene projektu ÄŤ. 010_2.1_2012 - text.pdf
15ZDnájom Gajdoš30.04.201201.05.2012scan0003.pdf
16ZOpôžička Jednota21.05.201222.05.2012scan0005.pdf
17ZDnájom Jednota21.05.201222.05.2012scan0006.pdf
18ZOzáložná Jednota21.05.201222.05.2012scan0007.pdf
19ZOJudr. Bujňak18.06.201218.06.2012scan0001.pdf
20ZOdodatok regulácia13.08.201213.08.2012scan0001.pdf
21ZO6/201513.08.201513.08.2015ZOD č.6R 2015.pdf
22ZOč.1/ 201513.08.201513.08.2015ZODč.1 2015.pdf
23ZOxxx09.09.201509.09.2015zmluva Triščík.pdf
24ZOxxx25.09.201515.02.2016ZoBZ Natur-pack.pdf
25ZO201512170117.12.201518.12.2015zmluva o správe web stránky.pdf
26ZO01/201518.12.201519.12.2015nájomná zmluva Movyrob.pdf
27ZO2016/0105.02.201605.02.2016Audit za 2015.pdf
28ZO01/201605.02.201606.02.2016ZoBKZ.pdf
29ZO02.29.02.201601.03.2016Dodatok č. 02 SPP.pdf
30ZOKRHZ-PO-328-008/201622.03.201622.03.2016Zmluva o výpožičke IVECO.pdf
31ZO16/37/50 J /323.03.201623.03.2016Dohoda 50 J 2016.pdf
32ZO2639429.03.201629.03.2016zmluva o dot. DHZ.pdf
33ZO30108621.05.201621.05.2016Zmluva použité batérie.pdf
34ZO148/201624.05.201624.05.2016notárska zápisnica KZ Vojtko.pdf
35ZOxxx24.05.201624.05.2016kúpna zmluva pozemok Pirohová.pdf
36ZOxxx30.05.201630.05.2016kúpna zmluva pozemok Spišák.pdf
37ZOxxx01.06.201601.06.2016AVIA.pdf
38ZO16/37/52A/10502.06.201602.06.2016Dohoda UPSVaR § 52a.pdf
39ZOxxx21.06.201621.06.2016Natur-pack,a.s..pdf
40ZOxxx23.06.201623.06.2016ZoD poradenská činnosť.pdf
41ZO16060930.06.201630.06.2016Zmluva IFOsoft.pdf
42ZO2016 E112013.07.201613.07.2016zmluva ozbere kuchynskéhoodpadu.pdf
43ZO2016/060613.07.201613.07.2016zmluva o zbere rastlinné oleje a tuky.pdf
44ZOPD 01/201631.08.201601.09.2016Zmluva PD 01 2016.pdf
45ZOZLP-2016-0279-miniDCOM+10.10.201610.10.2016mini DECOM.pdf
46ZO4909.6070085FNO24.11.201625.11.2016Cesta ku PD Eurovia.pdf
47ZOxxx29.11.201629.11.2016Pozemok Probala.pdf
48ZOxxx30.11.201630.11.2016Mediivest,komunitné centrum.pdf
49ZO700/287/201606.12.201606.12.2017Zmluva o úvere ŠFRB 6BJ.pdf
50ZO0153-PRB/201612.12.201612.12.2016MDVRR SR 6BJ dotácia.pdf
51ZOxxx13.12.201613.12.2016Projektová dokumentácia KC.pdf
52ZOxxx21.12.201624.12.2016Zmluva o poskytnutí služieb.pdf
53ZO24ZVS0000033954U22.12.201623.12.2016VSD VO Tobiaš.pdf
54ZOXXX31.01.201714.02.2017Zmluva vybavenie ZŠ.pdf
55ZOxxx13.02.201713.02.2017IMzmluva o poskytovaní služieb,informovanie KC.pdf
56ZOxxx13.02.201713.02.2017zmluva o poskytovaní služieb,riadenie projektu KC.pdf
57ZOxxx20.02.201720.02.2017zmluva obstaravanie dodavateľa KC.pdf
58ZOXXX20.02.201720.02.2017zmluva stavebný dozor KC.pdf
59ZOxxx01.03.201701.03.2017Zmluva zber papiera.pdf
60ZO24ZVS00000050943120.03.201721.03.2017VSD VO Dzurik.pdf
61ZO24ZVS0000050878N20.03.201721.03.2017VSD VO Centko.pdf
62ZO17/37/50j/NS/1130.03.201730.03.2017Dohoda 50j 2017.pdf
63ZOXXX01.04.201701.01.2017Zmluva Markíza.pdf
64ZO4909.7070013FNO04.05.201704.05.2017Zmluva Eurovia cesta vyšný koniec.pdf
65ZOUSVRK-OIP-2017/000545-00111.05.201712.05.2017Zmluva o spolupráci TSP.pdf
66ZO01/ 201612.05.201712.05.2017dodatok č.1 01 2016.pdf
67ZO2017/1915.05.201716.05.2017Audit 2016.pdf
68ZO5100260128C01.06.201701.06.2017Dodatok č. 1 VSE.pdf
69ZO13.06.201713.06.2017zmluva o grantovom účte.pdf
70ZO3781026.06.201727.06.2017Dotácia DHZ 2017.pdf
71ZO4909.7070016NO04.07.201704.07.2017Miestne komunikácie.pdf
72ZODodatok 01/201611.07.201711.07.2017dodatok č.2 ku budúcej kúpnej zmluve.pdf
73ZOxxx17.07.201717.07.2017Hromadná licenčná zmluvaSOZA.pdf
74ZO91/10/OB21.07.201721.07.2017Dodatok k zmluve Envi-Geos.pdf
75ZOZM-SEP-IMRK2-2017-00105411.08.201711.08.2017NFP-Komunitné centrum.pdf
76ZOxxx10.10.201710.10.2017grant. účet MŠ.pdf
77ZOxxx24.10.201724.10.2017Dodatok č. 1 k zmluve z 13.12.2016 Projekty KC.pdf
78ZO5100260128C/201725.10.201725.10.2017dodatok.č.3 6BJ č. 3-spoločné priestory.pdf
79ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 1.pdf
80ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 2.pdf
81ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č.3.pdf
82ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 4.pdf
83ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Bytč.5.pdf
84ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č.6.pdf
85ZOZM-SEP-IMRK3-2017-00162227.10.201727.10.2017Zmluva MOPS v obci Hermanovce.pdf
86ZOxxx21.11.201721.11.2017Prima banka elektronické bankovníctvo.pdf
87ZOxxx04.12.201704.12.2017Zmluva Elekos.pdf
88ZOIROP-Z-302021G710-221-1006.12.201707.12.2017zmluva NFP MŠ.pdf
89ZOxxx05.02.201821.04.2018KC Hermanovce dodavateľ stavby.pdf
90ZOxxx27.03.201827.03.2018kúpna zmluva Opel.pdf
91ZOxxx28.03.201828.03.2018Zmluva TA3.pdf
92ZOxxx06.04.201806.04.2018regulácia potoka Turčan.pdf
93ZOxxx03.05.201803.05.2018zmluva budova TJ.pdf
94ZOZO-2018 -39 -.0110.05.201810.05.2018Ochrana os. údajov zodpovedná osoba.pdf
95ZO01/201814.05.201814.05.2018kúpna zmluva 6 BJč.3.pdf
96ZO700/287/201612.06.201813.06.2018založna zmluva 6BJ č. 3.pdf
97ZOxxx03.07.201803.07.2018KC počitače.pdf
98ZO910650497009.07.201809.07.2018Z o dodávke plynu 6BJ2 1B.pdf
99ZOxxx16.07.201816.07.2018iKC interier.pdf
100ZOUSVRK-OIP-2018/000768-13423.07.201823.07.2018Zmluva o spolupráci MRK pozemky.pdf
101ZOXXX01.08.201801.08.2018KC schodolez.pdf
102ZOIROP-Z-3020211726-222-1309.08.201809.08.2018Zmluva vybavenie ZŠ.pdf
103ZO01/201814.08.201814.08.2018Dodatok ku zmluve 01 2018.pdf
104ZOPHZ-OPK1-2018-00257426.10.201826.10.2018Zmluva dotácia zbrojnica DHZ.pdf
105ZO0153-PRB/2016/Z04.12.201827.12.2018Založna zmluva.pdf
106ZO12/201813.12.201813.12.2018Zmluva o bežnom účte.pdf
107ZOxxx21.12.201801.01.2019Zmluva o poskytnutí právnej pomoci.pdf
108ZOUSVRK-OIP-2018/000768-13427.12.201827.12.2018Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci Podpora vysporiadania pozemk.pdf
109ZO01/201931.12.201801.01.2019ZMLUVA s PD odpad.pdf
110ZO18.01.201918.01.2019Zmluva o poskytovaní služieb.pdf
111ZO22.01.201922.01.2019Rámcová Kúpna zmluva.pdf
112ZOZM-KO-OD-19-0093 OBEC29.01.201929.01.2019Zmluva o dielo KOSIT a.s..pdf
113ZOVMI02220190207.02.201908.02.2019Rámcová dohoda o podmienkách triedeného zberu.pdf
114ZO20180108.02.201909.02.2019
115ZO2019061411.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení OCU.pdf
116ZO2019061511.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení MŠ.pdf
117ZO2019061611.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení ZŠ.pdf
118ZO2019061711.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení TJ.pdf
119ZO2019061811.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení KC.pdf
120ZO2019061911.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení knižnica.pdf
121ZO2019062011.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení Špec - ZŠ.pdf
122ZO2019062111.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení Špec - ZŠ 2.pdf
123ZO1-28427757502216.02.201917.02.2019Zmluva o poskytovaní verejných služieb KC.pdf
124ZO1-28429150667316.02.201917.02.2019Zmluva o poskytovaní verejných služieb OCU.pdf
125ZO001/201925.02.201926.02.2019Mandátna zmluva.pdf
126ZO01.03.201901.03.2019Rámcová zmluva o spolupráci BONA FIDE.pdf
127ZO01.03.201901.03.2019Zmluva o poskytovaní služieb BONA FIDE.pdf
128ZO01.03.201901.03.2019Hermanovce- Multifunkčné ihrisko.pdf
129ZO04.03.201904.03.2019Zmluva o dielo - stavebné úpravy v hasičskej zbrojnici.pdf
130ZO04.03.201904.03.2019Zmluva o dielo - stavebné úpravy v hasičskej zbrojnici.pdf
131ZO0511/4010/201913.03.201913.03.2019Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy.pdf
132ZO15.03.201916.03.2019Zmluva o poskytovaní poradenstva.pdf
133ZO22.03.201922.03.2019Elektroinštalačne práce.pdf
134ZO22.03.201923.03.2019Zmluva o dielo - Polyfunkčny objekt.pdf
135ZO19/37/50J/NS/2327.03.201927.03.2019Dohoda 50j.pdf
136ZO19/37/50J/NS/3829.04.201929.04.2019Dohoda č. 19_37_50J_NS_38.pdf
137ZO19/37/52A/8030.04.201930.04.2019Dohoda dobrovoľnicka činnosť.pdf
138ZO3954230.04.201901.05.2019Zmluva č. 39 542.pdf
139ZO06/201909.05.201909.05.2019Zmluva Presnet profi.pdf
140ZO11.05.201911.05.2019Zmluva o poskytovaní služieb.pdf
141ZO201931.05.201901.06.2019Zmluva COOP JEDNOTA.pdf
142ZOxxx31.05.201901.06.2019Zmluva o dielo - Dejiny obce Hermanovce.pdf
143ZO31.05.201901.06.2019Zmluva o budúcej kúpnej zmluve .pdf
144ZO201924.06.201925.06.2019Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM.pdf
145ZO19/37/054/13926.06.201901.07.2019Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta 50+.pdf
146ZO19.07.201920.07.2019Kúpna zmluva.pdf
147ZOUSVRK-OIP-2019/001618-00113.08.201914.08.2019Zmluva o spolupráci NP KC.pdf
148ZO19.08.201920.08.2019Zmluva ZoNF_Mediinvest..pdf
149ZO20.08.201921.08.2019Zmluva Prodosing.pdf
150ZO22.08.201923.08.2019Zmluva Weby group..pdf
151ZO22.08.201923.08.2019Zmluva o spracúvaní osobnch údajov.pdf
152ZO02.09.201903.09.2019Mandátna zmluva Mediinvest - VO.pdf
153ZOIROP-D1-302021G710-221-1002.09.201903.09.2019Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP.pdf
154ZO02.09.201903.09.2019
155ZO02.09.201903.09.2019
156ZOIROP-Z-302021G710-221-1002.09.201907.09.2019Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP.pdf
157ZO19-432-0521703.09.201904.09.2019Zmluva_19-432-05217.pdf
158ZOxxx/201901.10.201902.10.2019Dohoda o retransmisii televíznej programovej služby.pdf
159ZOCEZ ÚV SR: 279/201907.10.201908.10.2019Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu.pdf
160ZOxxx/201915.10.201916.10.2019Zmluva o dielo JOSIM...pdf
161ZO17.10.201918.10.2019Kúpna zmluva Mihok.pdf
162ZOUSVRK-OIP-2019/001664-01128.10.201901.11.2019Zmluva o spolupráci NP KS MRK II_Hermanovce.pdf
163ZOUSVRK-OIP-2019/001673-02728.10.201901.11.2019Zmluva TSP II_Hermanovce.pdf
164ZOxx201908.11.201901.01.2020Zmluva o poskytnutí právnej pomoci.pdf
165ZO11.11.201912.11.2019MŠ zmluva_stavebny_dozor.pdf
166ZO19.11.201920.11.2019Nájomná zmluva JATER.pdf
167ZO22.11.201923.11.2019Zmluva o pozicke.pdf
168ZO10/06/201909.12.201910.12.2019Zmluva o dielo EURO-BAU s.r.o.pdf
169ZO31.12.201901.01.2020Zmluva Jater.pdf
170ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4141.pdf
171ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4071.pdf
172ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4073.pdf
173ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4072.pdf
174ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4074.pdf
175ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4081.pdf
176ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4082.pdf
177ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4083.pdf
178ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4091.pdf
179ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4092.pdf
180ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4093.pdf
181ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4101.pdf
182ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4102.pdf
183ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4103.pdf
184ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4111.pdf
185ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4112.pdf
186ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4113.pdf
187ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4121.pdf
188ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4122.pdf
189ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4123.pdf
190ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4142.pdf
191ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4143.pdf
192ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4071.pdf
193ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4073.pdf
194ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4074.pdf
195ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4081.pdf
196ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4082.pdf
197ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4083.pdf
198ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4091.pdf
199ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4092.pdf
200ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4093.pdf
201ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4101.pdf
202ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4102.pdf
203ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4103.pdf
204ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4112.pdf
205ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4113.pdf
206ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4121.pdf
207ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4122.pdf
208ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4123.pdf
209ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4141.pdf
210ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4142.pdf
211ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4143.pdf
212ZO20/37/052/221.01.202027.01.2020Dohoda - aktivačná činnosť formou menších obecných služieb.pdf
213ZO05.02.202006.02.2020Zmluva NATUR - PACK.pdf
214ZO06.02.202007.02.2020Zmluva o spolupraci SFZ.pdf
215ZOIROP-D2-302021G710-221-1019.02.202020.02.2020Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021G710-221-10.pdf
216ZO26.02.202027.02.2020Zmluva Dugas B..pdf
217ZO26.02.202027.02.2020Zmluva Babinčák M..pdf
218ZO27.02.202028.02.2020Zmluva Ňachaj J..pdf
219ZO27.02.202028.02.2020Zmluva Čižmarik P..pdf
220ZO28.02.202029.02.2020Zmluva Hrabčák M..pdf
221ZO02.03.202003.03.2020Zmluva Dugas P..pdf
222ZO02.03.202003.03.2020Zmluva Šimoňák M..pdf
223ZO02.03.202003.03.2020Zmluva Baláž M..pdf
224ZOD01_SEP-IMRK2-2018-00105406.03.202011.03.2020D01_SEP-IMRK2-2017-001054.pdf
225ZO11.03.202012.03.2020Zmluva osvetlenie Elvomont.pdf
226ZO25.03.202026.03.2020Kúpna zmluva SPORTIKA.pdf
227ZO26.03.202027.03.2020Zmluva Nadácia Tatrabanka.pdf
228ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Baláž.pdf
229ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Dugas.pdf
230ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Duháň.pdf
231ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Frohlich.pdf
232ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Grejták.pdf
233ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Grejtaková.pdf
234ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Guži.pdf
235ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Karabiňoš.pdf
236ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Kolarčík.pdf
237ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Lechman.pdf
238ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Seman.pdf
239ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Šeliga.pdf
240ZO21.04.202022.04.2020Zmluva - Výstavba tribúny.pdf

 O OBCI | OBECNÝ ÚRAD | ORGANIZÁCIE V OBCI | OBECNÝ SPRAVODAJ | FOTOGALÉRIA | VIDEOGALÉRIA | TKR 

 ©2010 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved