obec_hermanovce

Zmluvy na zverejnenie

#Číslo zmluvyDátum podpisuDátum účinnostiOdkaz
1ZO00.00.000000.00.0000scan0002.pdf
2ZO450000400.00.000000.00.0000scan0004.pdf
3ZO037/2.1MP/201100.00.000010.05.2012ZML002.pdf
4ZO01.07.201002.07.2010scan0001.pdf
5ZOZML2011110102.11.201102.11.2011zml20111101.pdf
6ZOZML2011110216.11.201116.11.2011zml20111102.pdf
7ZO03.02.201204.02.2012scan0003.pdf
8ZO022/2012-IZ-5.0/V17.02.201218.02.2012zmluva s FSR1.pdf
9ZO40/007/1229.02.201201.03.2012Prima banka.pdf
10ZO037/2.1MP201124.04.201210.05.2012Rozhodnutie o zmene projektu ÄŤ. 010_2.1_2012 - text.pdf
11ZDnájom Gajdoš30.04.201201.05.2012scan0003.pdf
12ZOpôžička Jednota21.05.201222.05.2012scan0005.pdf
13ZDnájom Jednota21.05.201222.05.2012scan0006.pdf
14ZOzáložná Jednota21.05.201222.05.2012scan0007.pdf
15ZOJudr. Bujňak18.06.201218.06.2012scan0001.pdf
16ZOdodatok regulácia13.08.201213.08.2012scan0001.pdf
17ZO02.29.02.201601.03.2016Dodatok č. 02 SPP.pdf
18ZO4909.6070085FNO24.11.201625.11.2016Cesta ku PD Eurovia.pdf
19ZOxxx29.11.201629.11.2016Pozemok Probala.pdf
20ZOxxx30.11.201630.11.2016Mediivest,komunitné centrum.pdf
21ZO700/287/201606.12.201606.12.2017Zmluva o úvere ŠFRB 6BJ.pdf
22ZO0153-PRB/201612.12.201612.12.2016MDVRR SR 6BJ dotácia.pdf
23ZOxxx13.12.201613.12.2016Projektová dokumentácia KC.pdf
24ZOxxx21.12.201624.12.2016Zmluva o poskytnutí služieb.pdf
25ZO24ZVS0000033954U22.12.201623.12.2016VSD VO Tobiaš.pdf
26ZOXXX31.01.201714.02.2017Zmluva vybavenie ZŠ.pdf
27ZOxxx13.02.201713.02.2017IMzmluva o poskytovaní služieb,informovanie KC.pdf
28ZOxxx13.02.201713.02.2017zmluva o poskytovaní služieb,riadenie projektu KC.pdf
29ZOxxx20.02.201720.02.2017zmluva obstaravanie dodavateľa KC.pdf
30ZOXXX20.02.201720.02.2017zmluva stavebný dozor KC.pdf
31ZOxxx01.03.201701.03.2017Zmluva zber papiera.pdf
32ZO24ZVS00000050943120.03.201721.03.2017VSD VO Dzurik.pdf
33ZO24ZVS0000050878N20.03.201721.03.2017VSD VO Centko.pdf
34ZO17/37/50j/NS/1130.03.201730.03.2017Dohoda 50j 2017.pdf
35ZOXXX01.04.201701.01.2017Zmluva Markíza.pdf
36ZO4909.7070013FNO04.05.201704.05.2017Zmluva Eurovia cesta vyšný koniec.pdf
37ZOUSVRK-OIP-2017/000545-00111.05.201712.05.2017Zmluva o spolupráci TSP.pdf
38ZO01/ 201612.05.201712.05.2017dodatok č.1 01 2016.pdf
39ZO2017/1915.05.201716.05.2017Audit 2016.pdf
40ZO5100260128C01.06.201701.06.2017Dodatok č. 1 VSE.pdf
41ZO13.06.201713.06.2017zmluva o grantovom účte.pdf
42ZO3781026.06.201727.06.2017Dotácia DHZ 2017.pdf
43ZO4909.7070016NO04.07.201704.07.2017Miestne komunikácie.pdf
44ZODodatok 01/201611.07.201711.07.2017dodatok č.2 ku budúcej kúpnej zmluve.pdf
45ZOxxx17.07.201717.07.2017Hromadná licenčná zmluvaSOZA.pdf
46ZO91/10/OB21.07.201721.07.2017Dodatok k zmluve Envi-Geos.pdf
47ZOZM-SEP-IMRK2-2017-00105411.08.201711.08.2017NFP-Komunitné centrum.pdf
48ZOxxx10.10.201710.10.2017grant. účet MŠ.pdf
49ZOxxx24.10.201724.10.2017Dodatok č. 1 k zmluve z 13.12.2016 Projekty KC.pdf
50ZO5100260128C/201725.10.201725.10.2017dodatok.č.3 6BJ č. 3-spoločné priestory.pdf
51ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 1.pdf
52ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 2.pdf
53ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č.3.pdf
54ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 4.pdf
55ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Bytč.5.pdf
56ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č.6.pdf
57ZOZM-SEP-IMRK3-2017-00162227.10.201727.10.2017Zmluva MOPS v obci Hermanovce.pdf
58ZOxxx21.11.201721.11.2017Prima banka elektronické bankovníctvo.pdf
59ZOxxx04.12.201704.12.2017Zmluva Elekos.pdf
60ZOIROP-Z-302021G710-221-1006.12.201707.12.2017zmluva NFP MŠ.pdf
61ZOxxx05.02.201821.04.2018KC Hermanovce dodavateľ stavby.pdf
62ZOxxx27.03.201827.03.2018kúpna zmluva Opel.pdf
63ZOxxx28.03.201828.03.2018Zmluva TA3.pdf
64ZOxxx06.04.201806.04.2018regulácia potoka Turčan.pdf
65ZOxxx03.05.201803.05.2018zmluva budova TJ.pdf
66ZOZO-2018 -39 -.0110.05.201810.05.2018Ochrana os. údajov zodpovedná osoba.pdf
67ZO01/201814.05.201814.05.2018kúpna zmluva 6 BJč.3.pdf
68ZO700/287/201612.06.201813.06.2018založna zmluva 6BJ č. 3.pdf
69ZOxxx03.07.201803.07.2018KC počitače.pdf
70ZO910650497009.07.201809.07.2018Z o dodávke plynu 6BJ2 1B.pdf
71ZOxxx16.07.201816.07.2018iKC interier.pdf
72ZOUSVRK-OIP-2018/000768-13423.07.201823.07.2018Zmluva o spolupráci MRK pozemky.pdf
73ZOXXX01.08.201801.08.2018KC schodolez.pdf
74ZOIROP-Z-3020211726-222-1309.08.201809.08.2018Zmluva vybavenie ZŠ.pdf
75ZO01/201814.08.201814.08.2018Dodatok ku zmluve 01 2018.pdf
76ZOPHZ-OPK1-2018-00257426.10.201826.10.2018Zmluva dotácia zbrojnica DHZ.pdf
77ZO0153-PRB/2016/Z04.12.201827.12.2018Založna zmluva.pdf
78ZO12/201813.12.201813.12.2018Zmluva o bežnom účte.pdf
79ZOxxx21.12.201801.01.2019Zmluva o poskytnutí právnej pomoci.pdf
80ZOUSVRK-OIP-2018/000768-13427.12.201827.12.2018Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci Podpora vysporiadania pozemk.pdf
81ZO01/201931.12.201801.01.2019ZMLUVA s PD odpad.pdf
82ZO18.01.201918.01.2019Zmluva o poskytovaní služieb.pdf
83ZO22.01.201922.01.2019Rámcová Kúpna zmluva.pdf
84ZOZM-KO-OD-19-0093 OBEC29.01.201929.01.2019Zmluva o dielo KOSIT a.s..pdf
85ZOVMI02220190207.02.201908.02.2019Rámcová dohoda o podmienkách triedeného zberu.pdf
86ZO20180108.02.201909.02.2019
87ZO2019061411.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení OCU.pdf
88ZO2019061511.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení MŠ.pdf
89ZO2019061611.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení ZŠ.pdf
90ZO2019061711.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení TJ.pdf
91ZO2019061811.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení KC.pdf
92ZO2019061911.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení knižnica.pdf
93ZO2019062011.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení Špec - ZŠ.pdf
94ZO2019062111.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení Špec - ZŠ 2.pdf
95ZO1-28427757502216.02.201917.02.2019Zmluva o poskytovaní verejných služieb KC.pdf
96ZO1-28429150667316.02.201917.02.2019Zmluva o poskytovaní verejných služieb OCU.pdf
97ZO001/201925.02.201926.02.2019Mandátna zmluva.pdf
98ZO01.03.201901.03.2019Rámcová zmluva o spolupráci BONA FIDE.pdf
99ZO01.03.201901.03.2019Zmluva o poskytovaní služieb BONA FIDE.pdf
100ZO01.03.201901.03.2019Hermanovce- Multifunkčné ihrisko.pdf
101ZO04.03.201904.03.2019Zmluva o dielo - stavebné úpravy v hasičskej zbrojnici.pdf
102ZO04.03.201904.03.2019Zmluva o dielo - stavebné úpravy v hasičskej zbrojnici.pdf
103ZO0511/4010/201913.03.201913.03.2019Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy.pdf
104ZO15.03.201916.03.2019Zmluva o poskytovaní poradenstva.pdf
105ZO22.03.201922.03.2019Elektroinštalačne práce.pdf
106ZO22.03.201923.03.2019Zmluva o dielo - Polyfunkčny objekt.pdf
107ZO19/37/50J/NS/2327.03.201927.03.2019Dohoda 50j.pdf
108ZO19/37/50J/NS/3829.04.201929.04.2019Dohoda č. 19_37_50J_NS_38.pdf
109ZO19/37/52A/8030.04.201930.04.2019Dohoda dobrovoľnicka činnosť.pdf
110ZO3954230.04.201901.05.2019Zmluva č. 39 542.pdf
111ZO06/201909.05.201909.05.2019Zmluva Presnet profi.pdf
112ZO11.05.201911.05.2019Zmluva o poskytovaní služieb.pdf
113ZO201931.05.201901.06.2019Zmluva COOP JEDNOTA.pdf
114ZOxxx31.05.201901.06.2019Zmluva o dielo - Dejiny obce Hermanovce.pdf
115ZO31.05.201901.06.2019Zmluva o budúcej kúpnej zmluve .pdf
116ZO201924.06.201925.06.2019Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM.pdf
117ZO19/37/054/13926.06.201901.07.2019Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta 50+.pdf
118ZO19.07.201920.07.2019Kúpna zmluva.pdf
119ZOUSVRK-OIP-2019/001618-00113.08.201914.08.2019Zmluva o spolupráci NP KC.pdf
120ZO19.08.201920.08.2019Zmluva ZoNF_Mediinvest..pdf
121ZO20.08.201921.08.2019Zmluva Prodosing.pdf
122ZO22.08.201923.08.2019Zmluva Weby group..pdf
123ZO22.08.201923.08.2019Zmluva o spracúvaní osobnch údajov.pdf
124ZO02.09.201903.09.2019Mandátna zmluva Mediinvest - VO.pdf
125ZOIROP-D1-302021G710-221-1002.09.201903.09.2019Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP.pdf
126ZO02.09.201903.09.2019
127ZO02.09.201903.09.2019
128ZOIROP-Z-302021G710-221-1002.09.201907.09.2019Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP.pdf
129ZO19-432-0521703.09.201904.09.2019Zmluva_19-432-05217.pdf
130ZOxxx/201901.10.201902.10.2019Dohoda o retransmisii televíznej programovej služby.pdf
131ZOCEZ ÚV SR: 279/201907.10.201908.10.2019Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu.pdf
132ZOxxx/201915.10.201916.10.2019Zmluva o dielo JOSIM...pdf
133ZO17.10.201918.10.2019Kúpna zmluva Mihok.pdf
134ZOUSVRK-OIP-2019/001664-01128.10.201901.11.2019Zmluva o spolupráci NP KS MRK II_Hermanovce.pdf
135ZOUSVRK-OIP-2019/001673-02728.10.201901.11.2019Zmluva TSP II_Hermanovce.pdf
136ZOxx201908.11.201901.01.2020Zmluva o poskytnutí právnej pomoci.pdf
137ZO11.11.201912.11.2019MŠ zmluva_stavebny_dozor.pdf
138ZO19.11.201920.11.2019Nájomná zmluva JATER.pdf
139ZO22.11.201923.11.2019Zmluva o pozicke.pdf
140ZO10/06/201909.12.201910.12.2019Zmluva o dielo EURO-BAU s.r.o.pdf
141ZO31.12.201901.01.2020Zmluva Jater.pdf
142ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4141.pdf
143ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4071.pdf
144ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4073.pdf
145ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4072.pdf
146ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4074.pdf
147ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4081.pdf
148ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4082.pdf
149ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4083.pdf
150ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4091.pdf
151ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4092.pdf
152ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4093.pdf
153ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4101.pdf
154ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4102.pdf
155ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4103.pdf
156ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4111.pdf
157ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4112.pdf
158ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4113.pdf
159ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4121.pdf
160ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4122.pdf
161ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4123.pdf
162ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4142.pdf
163ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4143.pdf
164ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4071.pdf
165ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4073.pdf
166ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4074.pdf
167ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4081.pdf
168ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4082.pdf
169ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4083.pdf
170ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4091.pdf
171ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4092.pdf
172ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4093.pdf
173ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4101.pdf
174ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4102.pdf
175ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4103.pdf
176ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4112.pdf
177ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4113.pdf
178ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4121.pdf
179ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4122.pdf
180ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4123.pdf
181ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4141.pdf
182ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4142.pdf
183ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4143.pdf
184ZO20/37/052/221.01.202027.01.2020Dohoda - aktivačná činnosť formou menších obecných služieb.pdf
185ZO05.02.202006.02.2020Zmluva NATUR - PACK.pdf
186ZO06.02.202007.02.2020Zmluva o spolupraci SFZ.pdf
187ZOIROP-D2-302021G710-221-1019.02.202020.02.2020Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021G710-221-10.pdf
188ZO26.02.202027.02.2020Zmluva Dugas B..pdf
189ZO26.02.202027.02.2020Zmluva Babinčák M..pdf
190ZO27.02.202028.02.2020Zmluva Ňachaj J..pdf
191ZO27.02.202028.02.2020Zmluva Čižmarik P..pdf
192ZO28.02.202029.02.2020Zmluva Hrabčák M..pdf
193ZO02.03.202003.03.2020Zmluva Dugas P..pdf
194ZO02.03.202003.03.2020Zmluva Šimoňák M..pdf
195ZO02.03.202003.03.2020Zmluva Baláž M..pdf
196ZOD01_SEP-IMRK2-2018-00105406.03.202011.03.2020D01_SEP-IMRK2-2017-001054.pdf
197ZO11.03.202012.03.2020Zmluva osvetlenie Elvomont.pdf
198ZO25.03.202026.03.2020Kúpna zmluva SPORTIKA.pdf
199ZO26.03.202027.03.2020Zmluva Nadácia Tatrabanka.pdf
200ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Baláž.pdf
201ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Dugas.pdf
202ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Duháň.pdf
203ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Frohlich.pdf
204ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Grejták.pdf
205ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Grejtaková.pdf
206ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Guži.pdf
207ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Karabiňoš.pdf
208ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Kolarčík.pdf
209ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Lechman.pdf
210ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Seman.pdf
211ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Šeliga.pdf
212ZO21.04.202022.04.2020Zmluva - Výstavba tribúny.pdf

 O OBCI | OBECNÝ ÚRAD | ORGANIZÁCIE V OBCI | OBECNÝ SPRAVODAJ | FOTOGALÉRIA | VIDEOGALÉRIA | TKR 

 ©2010 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved