obec_hermanovce

Zmluvy na zverejnenie

#Číslo zmluvyDátum podpisuDátum účinnostiOdkaz
1ZO00.00.000000.00.0000scan0002.pdf
2ZO450000400.00.000000.00.0000scan0004.pdf
3ZO01/201600.00.000000.00.0000ZoBKZ.pdf
4ZO037/2.1MP/201100.00.000010.05.2012ZML002.pdf
5ZO01.07.201002.07.2010scan0001.pdf
6ZOZML2011110102.11.201102.11.2011zml20111101.pdf
7ZOZML2011110216.11.201116.11.2011zml20111102.pdf
8ZO03.02.201204.02.2012scan0003.pdf
9ZO022/2012-IZ-5.0/V17.02.201218.02.2012zmluva s FSR1.pdf
10ZO40/007/1229.02.201201.03.2012Prima banka.pdf
11ZO037/2.1MP201124.04.201210.05.2012Rozhodnutie o zmene projektu ÄŤ. 010_2.1_2012 - text.pdf
12ZDnájom Gajdoš30.04.201201.05.2012scan0003.pdf
13ZOpôžička Jednota21.05.201222.05.2012scan0005.pdf
14ZDnájom Jednota21.05.201222.05.2012scan0006.pdf
15ZOzáložná Jednota21.05.201222.05.2012scan0007.pdf
16ZOJudr. Bujňak18.06.201218.06.2012scan0001.pdf
17ZOdodatok regulácia13.08.201213.08.2012scan0001.pdf
18ZOxxx25.09.201515.02.2016ZoBZ Natur-pack.pdf
19ZO2016/0105.02.201605.02.2016Audit za 2015.pdf
20ZO01/201605.02.201606.02.2016ZoBKZ.pdf
21ZO02.29.02.201601.03.2016Dodatok č. 02 SPP.pdf
22ZOKRHZ-PO-328-008/201622.03.201622.03.2016Zmluva o výpožičke IVECO.pdf
23ZO16/37/50 J /323.03.201623.03.2016Dohoda 50 J 2016.pdf
24ZO2639429.03.201629.03.2016zmluva o dot. DHZ.pdf
25ZO30108621.05.201621.05.2016Zmluva použité batérie.pdf
26ZO148/201624.05.201624.05.2016notárska zápisnica KZ Vojtko.pdf
27ZOxxx24.05.201624.05.2016kúpna zmluva pozemok Pirohová.pdf
28ZOxxx30.05.201630.05.2016kúpna zmluva pozemok Spišák.pdf
29ZOxxx01.06.201601.06.2016AVIA.pdf
30ZO16/37/52A/10502.06.201602.06.2016Dohoda UPSVaR § 52a.pdf
31ZOxxx21.06.201621.06.2016Natur-pack,a.s..pdf
32ZOxxx23.06.201623.06.2016ZoD poradenská činnosť.pdf
33ZO16060930.06.201630.06.2016Zmluva IFOsoft.pdf
34ZO2016 E112013.07.201613.07.2016zmluva ozbere kuchynskéhoodpadu.pdf
35ZO2016/060613.07.201613.07.2016zmluva o zbere rastlinné oleje a tuky.pdf
36ZOPD 01/201631.08.201601.09.2016Zmluva PD 01 2016.pdf
37ZOZLP-2016-0279-miniDCOM+10.10.201610.10.2016mini DECOM.pdf
38ZO4909.6070085FNO24.11.201625.11.2016Cesta ku PD Eurovia.pdf
39ZOxxx29.11.201629.11.2016Pozemok Probala.pdf
40ZOxxx30.11.201630.11.2016Mediivest,komunitné centrum.pdf
41ZO700/287/201606.12.201606.12.2017Zmluva o úvere ŠFRB 6BJ.pdf
42ZO0153-PRB/201612.12.201612.12.2016MDVRR SR 6BJ dotácia.pdf
43ZOxxx13.12.201613.12.2016Projektová dokumentácia KC.pdf
44ZOxxx21.12.201624.12.2016Zmluva o poskytnutí služieb.pdf
45ZO24ZVS0000033954U22.12.201623.12.2016VSD VO Tobiaš.pdf
46ZOXXX31.01.201714.02.2017Zmluva vybavenie ZŠ.pdf
47ZOxxx13.02.201713.02.2017IMzmluva o poskytovaní služieb,informovanie KC.pdf
48ZOxxx13.02.201713.02.2017zmluva o poskytovaní služieb,riadenie projektu KC.pdf
49ZOxxx20.02.201720.02.2017zmluva obstaravanie dodavateľa KC.pdf
50ZOXXX20.02.201720.02.2017zmluva stavebný dozor KC.pdf
51ZOxxx01.03.201701.03.2017Zmluva zber papiera.pdf
52ZO24ZVS00000050943120.03.201721.03.2017VSD VO Dzurik.pdf
53ZO24ZVS0000050878N20.03.201721.03.2017VSD VO Centko.pdf
54ZO17/37/50j/NS/1130.03.201730.03.2017Dohoda 50j 2017.pdf
55ZOXXX01.04.201701.01.2017Zmluva Markíza.pdf
56ZO4909.7070013FNO04.05.201704.05.2017Zmluva Eurovia cesta vyšný koniec.pdf
57ZOUSVRK-OIP-2017/000545-00111.05.201712.05.2017Zmluva o spolupráci TSP.pdf
58ZO01/ 201612.05.201712.05.2017dodatok č.1 01 2016.pdf
59ZO2017/1915.05.201716.05.2017Audit 2016.pdf
60ZO5100260128C01.06.201701.06.2017Dodatok č. 1 VSE.pdf
61ZO13.06.201713.06.2017zmluva o grantovom účte.pdf
62ZO3781026.06.201727.06.2017Dotácia DHZ 2017.pdf
63ZO4909.7070016NO04.07.201704.07.2017Miestne komunikácie.pdf
64ZODodatok 01/201611.07.201711.07.2017dodatok č.2 ku budúcej kúpnej zmluve.pdf
65ZOxxx17.07.201717.07.2017Hromadná licenčná zmluvaSOZA.pdf
66ZO91/10/OB21.07.201721.07.2017Dodatok k zmluve Envi-Geos.pdf
67ZOZM-SEP-IMRK2-2017-00105411.08.201711.08.2017NFP-Komunitné centrum.pdf
68ZOxxx10.10.201710.10.2017grant. účet MŠ.pdf
69ZOxxx24.10.201724.10.2017Dodatok č. 1 k zmluve z 13.12.2016 Projekty KC.pdf
70ZO5100260128C/201725.10.201725.10.2017dodatok.č.3 6BJ č. 3-spoločné priestory.pdf
71ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 1.pdf
72ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 2.pdf
73ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č.3.pdf
74ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 4.pdf
75ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Bytč.5.pdf
76ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č.6.pdf
77ZOZM-SEP-IMRK3-2017-00162227.10.201727.10.2017Zmluva MOPS v obci Hermanovce.pdf
78ZOxxx21.11.201721.11.2017Prima banka elektronické bankovníctvo.pdf
79ZOxxx04.12.201704.12.2017Zmluva Elekos.pdf
80ZOIROP-Z-302021G710-221-1006.12.201707.12.2017zmluva NFP MŠ.pdf
81ZOxxx05.02.201821.04.2018KC Hermanovce dodavateľ stavby.pdf
82ZOxxx27.03.201827.03.2018kúpna zmluva Opel.pdf
83ZOxxx28.03.201828.03.2018Zmluva TA3.pdf
84ZOxxx06.04.201806.04.2018regulácia potoka Turčan.pdf
85ZOxxx03.05.201803.05.2018zmluva budova TJ.pdf
86ZOZO-2018 -39 -.0110.05.201810.05.2018Ochrana os. údajov zodpovedná osoba.pdf
87ZO01/201814.05.201814.05.2018kúpna zmluva 6 BJč.3.pdf
88ZO700/287/201612.06.201813.06.2018založna zmluva 6BJ č. 3.pdf
89ZOxxx03.07.201803.07.2018KC počitače.pdf
90ZO910650497009.07.201809.07.2018Z o dodávke plynu 6BJ2 1B.pdf
91ZOxxx16.07.201816.07.2018iKC interier.pdf
92ZOUSVRK-OIP-2018/000768-13423.07.201823.07.2018Zmluva o spolupráci MRK pozemky.pdf
93ZOXXX01.08.201801.08.2018KC schodolez.pdf
94ZOIROP-Z-3020211726-222-1309.08.201809.08.2018Zmluva vybavenie ZŠ.pdf
95ZO01/201814.08.201814.08.2018Dodatok ku zmluve 01 2018.pdf
96ZOPHZ-OPK1-2018-00257426.10.201826.10.2018Zmluva dotácia zbrojnica DHZ.pdf
97ZO0153-PRB/2016/Z04.12.201827.12.2018Založna zmluva.pdf
98ZO12/201813.12.201813.12.2018Zmluva o bežnom účte.pdf
99ZOxxx21.12.201801.01.2019Zmluva o poskytnutí právnej pomoci.pdf
100ZOUSVRK-OIP-2018/000768-13427.12.201827.12.2018Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci Podpora vysporiadania pozemk.pdf
101ZO01/201931.12.201801.01.2019ZMLUVA s PD odpad.pdf
102ZO18.01.201918.01.2019Zmluva o poskytovaní služieb.pdf
103ZO22.01.201922.01.2019Rámcová Kúpna zmluva.pdf
104ZOZM-KO-OD-19-0093 OBEC29.01.201929.01.2019Zmluva o dielo KOSIT a.s..pdf
105ZOVMI02220190207.02.201908.02.2019Rámcová dohoda o podmienkách triedeného zberu.pdf
106ZO20180108.02.201909.02.2019
107ZO2019061411.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení OCU.pdf
108ZO2019061511.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení MŠ.pdf
109ZO2019061611.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení ZŠ.pdf
110ZO2019061711.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení TJ.pdf
111ZO2019061811.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení KC.pdf
112ZO2019061911.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení knižnica.pdf
113ZO2019062011.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení Špec - ZŠ.pdf
114ZO2019062111.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení Špec - ZŠ 2.pdf
115ZO1-28427757502216.02.201917.02.2019Zmluva o poskytovaní verejných služieb KC.pdf
116ZO1-28429150667316.02.201917.02.2019Zmluva o poskytovaní verejných služieb OCU.pdf
117ZO001/201925.02.201926.02.2019Mandátna zmluva.pdf
118ZO01.03.201901.03.2019Rámcová zmluva o spolupráci BONA FIDE.pdf
119ZO01.03.201901.03.2019Zmluva o poskytovaní služieb BONA FIDE.pdf
120ZO01.03.201901.03.2019Hermanovce- Multifunkčné ihrisko.pdf
121ZO04.03.201904.03.2019Zmluva o dielo - stavebné úpravy v hasičskej zbrojnici.pdf
122ZO04.03.201904.03.2019Zmluva o dielo - stavebné úpravy v hasičskej zbrojnici.pdf
123ZO0511/4010/201913.03.201913.03.2019Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy.pdf
124ZO15.03.201916.03.2019Zmluva o poskytovaní poradenstva.pdf
125ZO22.03.201922.03.2019Elektroinštalačne práce.pdf
126ZO22.03.201923.03.2019Zmluva o dielo - Polyfunkčny objekt.pdf
127ZO19/37/50J/NS/2327.03.201927.03.2019Dohoda 50j.pdf
128ZO19/37/50J/NS/3829.04.201929.04.2019Dohoda č. 19_37_50J_NS_38.pdf
129ZO19/37/52A/8030.04.201930.04.2019Dohoda dobrovoľnicka činnosť.pdf
130ZO3954230.04.201901.05.2019Zmluva č. 39 542.pdf
131ZO06/201909.05.201909.05.2019Zmluva Presnet profi.pdf
132ZO11.05.201911.05.2019Zmluva o poskytovaní služieb.pdf
133ZO201931.05.201901.06.2019Zmluva COOP JEDNOTA.pdf
134ZOxxx31.05.201901.06.2019Zmluva o dielo - Dejiny obce Hermanovce.pdf
135ZO31.05.201901.06.2019Zmluva o budúcej kúpnej zmluve .pdf
136ZO201924.06.201925.06.2019Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM.pdf
137ZO19/37/054/13926.06.201901.07.2019Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta 50+.pdf
138ZO19.07.201920.07.2019Kúpna zmluva.pdf
139ZOUSVRK-OIP-2019/001618-00113.08.201914.08.2019Zmluva o spolupráci NP KC.pdf
140ZO19.08.201920.08.2019Zmluva ZoNF_Mediinvest..pdf
141ZO20.08.201921.08.2019Zmluva Prodosing.pdf
142ZO22.08.201923.08.2019Zmluva Weby group..pdf
143ZO22.08.201923.08.2019Zmluva o spracúvaní osobnch údajov.pdf
144ZO02.09.201903.09.2019Mandátna zmluva Mediinvest - VO.pdf
145ZOIROP-D1-302021G710-221-1002.09.201903.09.2019Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP.pdf
146ZO02.09.201903.09.2019
147ZO02.09.201903.09.2019
148ZOIROP-Z-302021G710-221-1002.09.201907.09.2019Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP.pdf
149ZO19-432-0521703.09.201904.09.2019Zmluva_19-432-05217.pdf
150ZOxxx/201901.10.201902.10.2019Dohoda o retransmisii televíznej programovej služby.pdf
151ZOCEZ ÚV SR: 279/201907.10.201908.10.2019Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu.pdf
152ZOxxx/201915.10.201916.10.2019Zmluva o dielo JOSIM...pdf
153ZO17.10.201918.10.2019Kúpna zmluva Mihok.pdf
154ZOUSVRK-OIP-2019/001664-01128.10.201901.11.2019Zmluva o spolupráci NP KS MRK II_Hermanovce.pdf
155ZOUSVRK-OIP-2019/001673-02728.10.201901.11.2019Zmluva TSP II_Hermanovce.pdf
156ZOxx201908.11.201901.01.2020Zmluva o poskytnutí právnej pomoci.pdf
157ZO11.11.201912.11.2019MŠ zmluva_stavebny_dozor.pdf
158ZO19.11.201920.11.2019Nájomná zmluva JATER.pdf
159ZO22.11.201923.11.2019Zmluva o pozicke.pdf
160ZO10/06/201909.12.201910.12.2019Zmluva o dielo EURO-BAU s.r.o.pdf
161ZO31.12.201901.01.2020Zmluva Jater.pdf
162ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4141.pdf
163ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4071.pdf
164ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4073.pdf
165ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4072.pdf
166ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4074.pdf
167ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4081.pdf
168ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4082.pdf
169ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4083.pdf
170ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4091.pdf
171ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4092.pdf
172ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4093.pdf
173ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4101.pdf
174ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4102.pdf
175ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4103.pdf
176ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4111.pdf
177ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4112.pdf
178ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4113.pdf
179ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4121.pdf
180ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4122.pdf
181ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4123.pdf
182ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4142.pdf
183ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4143.pdf
184ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4071.pdf
185ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4073.pdf
186ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4074.pdf
187ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4081.pdf
188ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4082.pdf
189ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4083.pdf
190ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4091.pdf
191ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4092.pdf
192ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4093.pdf
193ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4101.pdf
194ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4102.pdf
195ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4103.pdf
196ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4112.pdf
197ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4113.pdf
198ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4121.pdf
199ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4122.pdf
200ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4123.pdf
201ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4141.pdf
202ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4142.pdf
203ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4143.pdf
204ZO20/37/052/221.01.202027.01.2020Dohoda - aktivačná činnosť formou menších obecných služieb.pdf
205ZO05.02.202006.02.2020Zmluva NATUR - PACK.pdf
206ZO06.02.202007.02.2020Zmluva o spolupraci SFZ.pdf
207ZOIROP-D2-302021G710-221-1019.02.202020.02.2020Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021G710-221-10.pdf
208ZO26.02.202027.02.2020Zmluva Dugas B..pdf
209ZO26.02.202027.02.2020Zmluva Babinčák M..pdf
210ZO27.02.202028.02.2020Zmluva Ňachaj J..pdf
211ZO27.02.202028.02.2020Zmluva Čižmarik P..pdf
212ZO28.02.202029.02.2020Zmluva Hrabčák M..pdf
213ZO02.03.202003.03.2020Zmluva Dugas P..pdf
214ZO02.03.202003.03.2020Zmluva Šimoňák M..pdf
215ZO02.03.202003.03.2020Zmluva Baláž M..pdf
216ZOD01_SEP-IMRK2-2018-00105406.03.202011.03.2020D01_SEP-IMRK2-2017-001054.pdf
217ZO11.03.202012.03.2020Zmluva osvetlenie Elvomont.pdf
218ZO25.03.202026.03.2020Kúpna zmluva SPORTIKA.pdf
219ZO26.03.202027.03.2020Zmluva Nadácia Tatrabanka.pdf
220ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Baláž.pdf
221ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Dugas.pdf
222ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Duháň.pdf
223ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Frohlich.pdf
224ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Grejták.pdf
225ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Grejtaková.pdf
226ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Guži.pdf
227ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Karabiňoš.pdf
228ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Kolarčík.pdf
229ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Lechman.pdf
230ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Seman.pdf
231ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Šeliga.pdf
232ZO21.04.202022.04.2020Zmluva - Výstavba tribúny.pdf

 O OBCI | OBECNÝ ÚRAD | ORGANIZÁCIE V OBCI | OBECNÝ SPRAVODAJ | FOTOGALÉRIA | VIDEOGALÉRIA | TKR 

 ©2010 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved