obec_hermanovce

Zmluvy na zverejnenie

#Číslo zmluvyDátum podpisuDátum účinnostiOdkaz
1ZO00.00.000000.00.0000scan0002.pdf
2ZO450000400.00.000000.00.0000scan0004.pdf
3ZO037/2.1MP/201100.00.000010.05.2012ZML002.pdf
4ZO01.07.201002.07.2010scan0001.pdf
5ZOZML2011110102.11.201102.11.2011zml20111101.pdf
6ZOZML2011110216.11.201116.11.2011zml20111102.pdf
7ZO03.02.201204.02.2012scan0003.pdf
8ZO022/2012-IZ-5.0/V17.02.201218.02.2012zmluva s FSR1.pdf
9ZO40/007/1229.02.201201.03.2012Prima banka.pdf
10ZO037/2.1MP201124.04.201210.05.2012Rozhodnutie o zmene projektu ÄŤ. 010_2.1_2012 - text.pdf
11ZDnájom Gajdoš30.04.201201.05.2012scan0003.pdf
12ZOpôžička Jednota21.05.201222.05.2012scan0005.pdf
13ZDnájom Jednota21.05.201222.05.2012scan0006.pdf
14ZOzáložná Jednota21.05.201222.05.2012scan0007.pdf
15ZOJudr. Bujňak18.06.201218.06.2012scan0001.pdf
16ZOdodatok regulácia13.08.201213.08.2012scan0001.pdf
17ZO02.29.02.201601.03.2016Dodatok č. 02 SPP.pdf
18ZO30108621.05.201621.05.2016Zmluva použité batérie.pdf
19ZO148/201624.05.201624.05.2016notárska zápisnica KZ Vojtko.pdf
20ZOxxx24.05.201624.05.2016kúpna zmluva pozemok Pirohová.pdf
21ZOxxx30.05.201630.05.2016kúpna zmluva pozemok Spišák.pdf
22ZOxxx01.06.201601.06.2016AVIA.pdf
23ZO16/37/52A/10502.06.201602.06.2016Dohoda UPSVaR § 52a.pdf
24ZOxxx21.06.201621.06.2016Natur-pack,a.s..pdf
25ZOxxx23.06.201623.06.2016ZoD poradenská činnosť.pdf
26ZO16060930.06.201630.06.2016Zmluva IFOsoft.pdf
27ZO2016 E112013.07.201613.07.2016zmluva ozbere kuchynskéhoodpadu.pdf
28ZO2016/060613.07.201613.07.2016zmluva o zbere rastlinné oleje a tuky.pdf
29ZOPD 01/201631.08.201601.09.2016Zmluva PD 01 2016.pdf
30ZOZLP-2016-0279-miniDCOM+10.10.201610.10.2016mini DECOM.pdf
31ZO4909.6070085FNO24.11.201625.11.2016Cesta ku PD Eurovia.pdf
32ZOxxx29.11.201629.11.2016Pozemok Probala.pdf
33ZOxxx30.11.201630.11.2016Mediivest,komunitné centrum.pdf
34ZO700/287/201606.12.201606.12.2017Zmluva o úvere ŠFRB 6BJ.pdf
35ZO0153-PRB/201612.12.201612.12.2016MDVRR SR 6BJ dotácia.pdf
36ZOxxx13.12.201613.12.2016Projektová dokumentácia KC.pdf
37ZOxxx21.12.201624.12.2016Zmluva o poskytnutí služieb.pdf
38ZO24ZVS0000033954U22.12.201623.12.2016VSD VO Tobiaš.pdf
39ZOXXX31.01.201714.02.2017Zmluva vybavenie ZŠ.pdf
40ZOxxx13.02.201713.02.2017IMzmluva o poskytovaní služieb,informovanie KC.pdf
41ZOxxx13.02.201713.02.2017zmluva o poskytovaní služieb,riadenie projektu KC.pdf
42ZOxxx20.02.201720.02.2017zmluva obstaravanie dodavateľa KC.pdf
43ZOXXX20.02.201720.02.2017zmluva stavebný dozor KC.pdf
44ZOxxx01.03.201701.03.2017Zmluva zber papiera.pdf
45ZO24ZVS00000050943120.03.201721.03.2017VSD VO Dzurik.pdf
46ZO24ZVS0000050878N20.03.201721.03.2017VSD VO Centko.pdf
47ZO17/37/50j/NS/1130.03.201730.03.2017Dohoda 50j 2017.pdf
48ZOXXX01.04.201701.01.2017Zmluva Markíza.pdf
49ZO4909.7070013FNO04.05.201704.05.2017Zmluva Eurovia cesta vyšný koniec.pdf
50ZOUSVRK-OIP-2017/000545-00111.05.201712.05.2017Zmluva o spolupráci TSP.pdf
51ZO01/ 201612.05.201712.05.2017dodatok č.1 01 2016.pdf
52ZO2017/1915.05.201716.05.2017Audit 2016.pdf
53ZO5100260128C01.06.201701.06.2017Dodatok č. 1 VSE.pdf
54ZO13.06.201713.06.2017zmluva o grantovom účte.pdf
55ZO3781026.06.201727.06.2017Dotácia DHZ 2017.pdf
56ZO4909.7070016NO04.07.201704.07.2017Miestne komunikácie.pdf
57ZODodatok 01/201611.07.201711.07.2017dodatok č.2 ku budúcej kúpnej zmluve.pdf
58ZOxxx17.07.201717.07.2017Hromadná licenčná zmluvaSOZA.pdf
59ZO91/10/OB21.07.201721.07.2017Dodatok k zmluve Envi-Geos.pdf
60ZOZM-SEP-IMRK2-2017-00105411.08.201711.08.2017NFP-Komunitné centrum.pdf
61ZOxxx10.10.201710.10.2017grant. účet MŠ.pdf
62ZOxxx24.10.201724.10.2017Dodatok č. 1 k zmluve z 13.12.2016 Projekty KC.pdf
63ZO5100260128C/201725.10.201725.10.2017dodatok.č.3 6BJ č. 3-spoločné priestory.pdf
64ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 1.pdf
65ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 2.pdf
66ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č.3.pdf
67ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 4.pdf
68ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Bytč.5.pdf
69ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č.6.pdf
70ZOZM-SEP-IMRK3-2017-00162227.10.201727.10.2017Zmluva MOPS v obci Hermanovce.pdf
71ZOxxx21.11.201721.11.2017Prima banka elektronické bankovníctvo.pdf
72ZOxxx04.12.201704.12.2017Zmluva Elekos.pdf
73ZOIROP-Z-302021G710-221-1006.12.201707.12.2017zmluva NFP MŠ.pdf
74ZOxxx05.02.201821.04.2018KC Hermanovce dodavateľ stavby.pdf
75ZOxxx27.03.201827.03.2018kúpna zmluva Opel.pdf
76ZOxxx28.03.201828.03.2018Zmluva TA3.pdf
77ZOxxx06.04.201806.04.2018regulácia potoka Turčan.pdf
78ZOxxx03.05.201803.05.2018zmluva budova TJ.pdf
79ZOZO-2018 -39 -.0110.05.201810.05.2018Ochrana os. údajov zodpovedná osoba.pdf
80ZO01/201814.05.201814.05.2018kúpna zmluva 6 BJč.3.pdf
81ZO700/287/201612.06.201813.06.2018založna zmluva 6BJ č. 3.pdf
82ZOxxx03.07.201803.07.2018KC počitače.pdf
83ZO910650497009.07.201809.07.2018Z o dodávke plynu 6BJ2 1B.pdf
84ZOxxx16.07.201816.07.2018iKC interier.pdf
85ZOUSVRK-OIP-2018/000768-13423.07.201823.07.2018Zmluva o spolupráci MRK pozemky.pdf
86ZOXXX01.08.201801.08.2018KC schodolez.pdf
87ZOIROP-Z-3020211726-222-1309.08.201809.08.2018Zmluva vybavenie ZŠ.pdf
88ZO01/201814.08.201814.08.2018Dodatok ku zmluve 01 2018.pdf
89ZOPHZ-OPK1-2018-00257426.10.201826.10.2018Zmluva dotácia zbrojnica DHZ.pdf
90ZO0153-PRB/2016/Z04.12.201827.12.2018Založna zmluva.pdf
91ZO12/201813.12.201813.12.2018Zmluva o bežnom účte.pdf
92ZOxxx21.12.201801.01.2019Zmluva o poskytnutí právnej pomoci.pdf
93ZOUSVRK-OIP-2018/000768-13427.12.201827.12.2018Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci Podpora vysporiadania pozemk.pdf
94ZO01/201931.12.201801.01.2019ZMLUVA s PD odpad.pdf
95ZO18.01.201918.01.2019Zmluva o poskytovaní služieb.pdf
96ZO22.01.201922.01.2019Rámcová Kúpna zmluva.pdf
97ZOZM-KO-OD-19-0093 OBEC29.01.201929.01.2019Zmluva o dielo KOSIT a.s..pdf
98ZOVMI02220190207.02.201908.02.2019Rámcová dohoda o podmienkách triedeného zberu.pdf
99ZO20180108.02.201909.02.2019
100ZO2019061411.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení OCU.pdf
101ZO2019061511.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení MŠ.pdf
102ZO2019061611.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení ZŠ.pdf
103ZO2019061711.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení TJ.pdf
104ZO2019061811.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení KC.pdf
105ZO2019061911.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení knižnica.pdf
106ZO2019062011.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení Špec - ZŠ.pdf
107ZO2019062111.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení Špec - ZŠ 2.pdf
108ZO1-28427757502216.02.201917.02.2019Zmluva o poskytovaní verejných služieb KC.pdf
109ZO1-28429150667316.02.201917.02.2019Zmluva o poskytovaní verejných služieb OCU.pdf
110ZO001/201925.02.201926.02.2019Mandátna zmluva.pdf
111ZO01.03.201901.03.2019Rámcová zmluva o spolupráci BONA FIDE.pdf
112ZO01.03.201901.03.2019Zmluva o poskytovaní služieb BONA FIDE.pdf
113ZO01.03.201901.03.2019Hermanovce- Multifunkčné ihrisko.pdf
114ZO04.03.201904.03.2019Zmluva o dielo - stavebné úpravy v hasičskej zbrojnici.pdf
115ZO04.03.201904.03.2019Zmluva o dielo - stavebné úpravy v hasičskej zbrojnici.pdf
116ZO0511/4010/201913.03.201913.03.2019Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy.pdf
117ZO15.03.201916.03.2019Zmluva o poskytovaní poradenstva.pdf
118ZO22.03.201922.03.2019Elektroinštalačne práce.pdf
119ZO22.03.201923.03.2019Zmluva o dielo - Polyfunkčny objekt.pdf
120ZO19/37/50J/NS/2327.03.201927.03.2019Dohoda 50j.pdf
121ZO19/37/50J/NS/3829.04.201929.04.2019Dohoda č. 19_37_50J_NS_38.pdf
122ZO19/37/52A/8030.04.201930.04.2019Dohoda dobrovoľnicka činnosť.pdf
123ZO3954230.04.201901.05.2019Zmluva č. 39 542.pdf
124ZO06/201909.05.201909.05.2019Zmluva Presnet profi.pdf
125ZO11.05.201911.05.2019Zmluva o poskytovaní služieb.pdf
126ZO201931.05.201901.06.2019Zmluva COOP JEDNOTA.pdf
127ZOxxx31.05.201901.06.2019Zmluva o dielo - Dejiny obce Hermanovce.pdf
128ZO31.05.201901.06.2019Zmluva o budúcej kúpnej zmluve .pdf
129ZO201924.06.201925.06.2019Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM.pdf
130ZO19/37/054/13926.06.201901.07.2019Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta 50+.pdf
131ZO19.07.201920.07.2019Kúpna zmluva.pdf
132ZOUSVRK-OIP-2019/001618-00113.08.201914.08.2019Zmluva o spolupráci NP KC.pdf
133ZO19.08.201920.08.2019Zmluva ZoNF_Mediinvest..pdf
134ZO20.08.201921.08.2019Zmluva Prodosing.pdf
135ZO22.08.201923.08.2019Zmluva Weby group..pdf
136ZO22.08.201923.08.2019Zmluva o spracúvaní osobnch údajov.pdf
137ZO02.09.201903.09.2019Mandátna zmluva Mediinvest - VO.pdf
138ZOIROP-D1-302021G710-221-1002.09.201903.09.2019Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP.pdf
139ZO02.09.201903.09.2019
140ZO02.09.201903.09.2019
141ZOIROP-Z-302021G710-221-1002.09.201907.09.2019Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP.pdf
142ZO19-432-0521703.09.201904.09.2019Zmluva_19-432-05217.pdf
143ZOxxx/201901.10.201902.10.2019Dohoda o retransmisii televíznej programovej služby.pdf
144ZOCEZ ÚV SR: 279/201907.10.201908.10.2019Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu.pdf
145ZOxxx/201915.10.201916.10.2019Zmluva o dielo JOSIM...pdf
146ZO17.10.201918.10.2019Kúpna zmluva Mihok.pdf
147ZOUSVRK-OIP-2019/001664-01128.10.201901.11.2019Zmluva o spolupráci NP KS MRK II_Hermanovce.pdf
148ZOUSVRK-OIP-2019/001673-02728.10.201901.11.2019Zmluva TSP II_Hermanovce.pdf
149ZOxx201908.11.201901.01.2020Zmluva o poskytnutí právnej pomoci.pdf
150ZO11.11.201912.11.2019MŠ zmluva_stavebny_dozor.pdf
151ZO19.11.201920.11.2019Nájomná zmluva JATER.pdf
152ZO22.11.201923.11.2019Zmluva o pozicke.pdf
153ZO10/06/201909.12.201910.12.2019Zmluva o dielo EURO-BAU s.r.o.pdf
154ZO31.12.201901.01.2020Zmluva Jater.pdf
155ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4141.pdf
156ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4071.pdf
157ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4073.pdf
158ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4072.pdf
159ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4074.pdf
160ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4081.pdf
161ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4082.pdf
162ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4083.pdf
163ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4091.pdf
164ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4092.pdf
165ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4093.pdf
166ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4101.pdf
167ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4102.pdf
168ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4103.pdf
169ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4111.pdf
170ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4112.pdf
171ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4113.pdf
172ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4121.pdf
173ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4122.pdf
174ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4123.pdf
175ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4142.pdf
176ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4143.pdf
177ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4071.pdf
178ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4073.pdf
179ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4074.pdf
180ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4081.pdf
181ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4082.pdf
182ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4083.pdf
183ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4091.pdf
184ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4092.pdf
185ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4093.pdf
186ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4101.pdf
187ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4102.pdf
188ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4103.pdf
189ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4112.pdf
190ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4113.pdf
191ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4121.pdf
192ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4122.pdf
193ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4123.pdf
194ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4141.pdf
195ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4142.pdf
196ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4143.pdf
197ZO20/37/052/221.01.202027.01.2020Dohoda - aktivačná činnosť formou menších obecných služieb.pdf
198ZO05.02.202006.02.2020Zmluva NATUR - PACK.pdf
199ZO06.02.202007.02.2020Zmluva o spolupraci SFZ.pdf
200ZOIROP-D2-302021G710-221-1019.02.202020.02.2020Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021G710-221-10.pdf
201ZO26.02.202027.02.2020Zmluva Dugas B..pdf
202ZO26.02.202027.02.2020Zmluva Babinčák M..pdf
203ZO27.02.202028.02.2020Zmluva Ňachaj J..pdf
204ZO27.02.202028.02.2020Zmluva Čižmarik P..pdf
205ZO28.02.202029.02.2020Zmluva Hrabčák M..pdf
206ZO02.03.202003.03.2020Zmluva Dugas P..pdf
207ZO02.03.202003.03.2020Zmluva Šimoňák M..pdf
208ZO02.03.202003.03.2020Zmluva Baláž M..pdf
209ZOD01_SEP-IMRK2-2018-00105406.03.202011.03.2020D01_SEP-IMRK2-2017-001054.pdf
210ZO11.03.202012.03.2020Zmluva osvetlenie Elvomont.pdf
211ZO25.03.202026.03.2020Kúpna zmluva SPORTIKA.pdf
212ZO26.03.202027.03.2020Zmluva Nadácia Tatrabanka.pdf
213ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Baláž.pdf
214ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Dugas.pdf
215ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Duháň.pdf
216ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Frohlich.pdf
217ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Grejták.pdf
218ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Grejtaková.pdf
219ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Guži.pdf
220ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Karabiňoš.pdf
221ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Kolarčík.pdf
222ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Lechman.pdf
223ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Seman.pdf
224ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Šeliga.pdf
225ZO21.04.202022.04.2020Zmluva - Výstavba tribúny.pdf

 O OBCI | OBECNÝ ÚRAD | ORGANIZÁCIE V OBCI | OBECNÝ SPRAVODAJ | FOTOGALÉRIA | VIDEOGALÉRIA | TKR 

 ©2010 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved