obec_hermanovce

Zmluvy na zverejnenie

#Číslo zmluvyDátum podpisuDátum účinnostiOdkaz
1ZO00.00.000000.00.0000scan0002.pdf
2ZO450000400.00.000000.00.0000scan0004.pdf
3ZO01/201600.00.000000.00.0000ZoBKZ.pdf
4ZO037/2.1MP/201100.00.000010.05.2012ZML002.pdf
5ZO01.07.201002.07.2010scan0001.pdf
6ZOZML2011110102.11.201102.11.2011zml20111101.pdf
7ZOZML2011110216.11.201116.11.2011zml20111102.pdf
8ZO03.02.201204.02.2012scan0003.pdf
9ZO022/2012-IZ-5.0/V17.02.201218.02.2012zmluva s FSR1.pdf
10ZO40/007/1229.02.201201.03.2012Prima banka.pdf
11ZO037/2.1MP201124.04.201210.05.2012Rozhodnutie o zmene projektu ÄŤ. 010_2.1_2012 - text.pdf
12ZDnájom Gajdoš30.04.201201.05.2012scan0003.pdf
13ZOpôžička Jednota21.05.201222.05.2012scan0005.pdf
14ZDnájom Jednota21.05.201222.05.2012scan0006.pdf
15ZOzáložná Jednota21.05.201222.05.2012scan0007.pdf
16ZOJudr. Bujňak18.06.201218.06.2012scan0001.pdf
17ZOdodatok regulácia13.08.201213.08.2012scan0001.pdf
18ZOxxx25.09.201515.02.2016ZoBZ Natur-pack.pdf
19ZO201512170117.12.201518.12.2015zmluva o správe web stránky.pdf
20ZO01/201518.12.201519.12.2015nájomná zmluva Movyrob.pdf
21ZO2016/0105.02.201605.02.2016Audit za 2015.pdf
22ZO01/201605.02.201606.02.2016ZoBKZ.pdf
23ZO02.29.02.201601.03.2016Dodatok č. 02 SPP.pdf
24ZOKRHZ-PO-328-008/201622.03.201622.03.2016Zmluva o výpožičke IVECO.pdf
25ZO16/37/50 J /323.03.201623.03.2016Dohoda 50 J 2016.pdf
26ZO2639429.03.201629.03.2016zmluva o dot. DHZ.pdf
27ZO30108621.05.201621.05.2016Zmluva použité batérie.pdf
28ZO148/201624.05.201624.05.2016notárska zápisnica KZ Vojtko.pdf
29ZOxxx24.05.201624.05.2016kúpna zmluva pozemok Pirohová.pdf
30ZOxxx30.05.201630.05.2016kúpna zmluva pozemok Spišák.pdf
31ZOxxx01.06.201601.06.2016AVIA.pdf
32ZO16/37/52A/10502.06.201602.06.2016Dohoda UPSVaR § 52a.pdf
33ZOxxx21.06.201621.06.2016Natur-pack,a.s..pdf
34ZOxxx23.06.201623.06.2016ZoD poradenská činnosť.pdf
35ZO16060930.06.201630.06.2016Zmluva IFOsoft.pdf
36ZO2016 E112013.07.201613.07.2016zmluva ozbere kuchynskéhoodpadu.pdf
37ZO2016/060613.07.201613.07.2016zmluva o zbere rastlinné oleje a tuky.pdf
38ZOPD 01/201631.08.201601.09.2016Zmluva PD 01 2016.pdf
39ZOZLP-2016-0279-miniDCOM+10.10.201610.10.2016mini DECOM.pdf
40ZO4909.6070085FNO24.11.201625.11.2016Cesta ku PD Eurovia.pdf
41ZOxxx29.11.201629.11.2016Pozemok Probala.pdf
42ZOxxx30.11.201630.11.2016Mediivest,komunitné centrum.pdf
43ZO700/287/201606.12.201606.12.2017Zmluva o úvere ŠFRB 6BJ.pdf
44ZO0153-PRB/201612.12.201612.12.2016MDVRR SR 6BJ dotácia.pdf
45ZOxxx13.12.201613.12.2016Projektová dokumentácia KC.pdf
46ZOxxx21.12.201624.12.2016Zmluva o poskytnutí služieb.pdf
47ZO24ZVS0000033954U22.12.201623.12.2016VSD VO Tobiaš.pdf
48ZOXXX31.01.201714.02.2017Zmluva vybavenie ZŠ.pdf
49ZOxxx13.02.201713.02.2017IMzmluva o poskytovaní služieb,informovanie KC.pdf
50ZOxxx13.02.201713.02.2017zmluva o poskytovaní služieb,riadenie projektu KC.pdf
51ZOxxx20.02.201720.02.2017zmluva obstaravanie dodavateľa KC.pdf
52ZOXXX20.02.201720.02.2017zmluva stavebný dozor KC.pdf
53ZOxxx01.03.201701.03.2017Zmluva zber papiera.pdf
54ZO24ZVS00000050943120.03.201721.03.2017VSD VO Dzurik.pdf
55ZO24ZVS0000050878N20.03.201721.03.2017VSD VO Centko.pdf
56ZO17/37/50j/NS/1130.03.201730.03.2017Dohoda 50j 2017.pdf
57ZOXXX01.04.201701.01.2017Zmluva Markíza.pdf
58ZO4909.7070013FNO04.05.201704.05.2017Zmluva Eurovia cesta vyšný koniec.pdf
59ZOUSVRK-OIP-2017/000545-00111.05.201712.05.2017Zmluva o spolupráci TSP.pdf
60ZO01/ 201612.05.201712.05.2017dodatok č.1 01 2016.pdf
61ZO2017/1915.05.201716.05.2017Audit 2016.pdf
62ZO5100260128C01.06.201701.06.2017Dodatok č. 1 VSE.pdf
63ZO13.06.201713.06.2017zmluva o grantovom účte.pdf
64ZO3781026.06.201727.06.2017Dotácia DHZ 2017.pdf
65ZO4909.7070016NO04.07.201704.07.2017Miestne komunikácie.pdf
66ZODodatok 01/201611.07.201711.07.2017dodatok č.2 ku budúcej kúpnej zmluve.pdf
67ZOxxx17.07.201717.07.2017Hromadná licenčná zmluvaSOZA.pdf
68ZO91/10/OB21.07.201721.07.2017Dodatok k zmluve Envi-Geos.pdf
69ZOZM-SEP-IMRK2-2017-00105411.08.201711.08.2017NFP-Komunitné centrum.pdf
70ZOxxx10.10.201710.10.2017grant. účet MŠ.pdf
71ZOxxx24.10.201724.10.2017Dodatok č. 1 k zmluve z 13.12.2016 Projekty KC.pdf
72ZO5100260128C/201725.10.201725.10.2017dodatok.č.3 6BJ č. 3-spoločné priestory.pdf
73ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 1.pdf
74ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 2.pdf
75ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č.3.pdf
76ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č. 4.pdf
77ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Bytč.5.pdf
78ZO5100260128C/201726.10.201726.10.20176BJ 3 Byt č.6.pdf
79ZOZM-SEP-IMRK3-2017-00162227.10.201727.10.2017Zmluva MOPS v obci Hermanovce.pdf
80ZOxxx21.11.201721.11.2017Prima banka elektronické bankovníctvo.pdf
81ZOxxx04.12.201704.12.2017Zmluva Elekos.pdf
82ZOIROP-Z-302021G710-221-1006.12.201707.12.2017zmluva NFP MŠ.pdf
83ZOxxx05.02.201821.04.2018KC Hermanovce dodavateľ stavby.pdf
84ZOxxx27.03.201827.03.2018kúpna zmluva Opel.pdf
85ZOxxx28.03.201828.03.2018Zmluva TA3.pdf
86ZOxxx06.04.201806.04.2018regulácia potoka Turčan.pdf
87ZOxxx03.05.201803.05.2018zmluva budova TJ.pdf
88ZOZO-2018 -39 -.0110.05.201810.05.2018Ochrana os. údajov zodpovedná osoba.pdf
89ZO01/201814.05.201814.05.2018kúpna zmluva 6 BJč.3.pdf
90ZO700/287/201612.06.201813.06.2018založna zmluva 6BJ č. 3.pdf
91ZOxxx03.07.201803.07.2018KC počitače.pdf
92ZO910650497009.07.201809.07.2018Z o dodávke plynu 6BJ2 1B.pdf
93ZOxxx16.07.201816.07.2018iKC interier.pdf
94ZOUSVRK-OIP-2018/000768-13423.07.201823.07.2018Zmluva o spolupráci MRK pozemky.pdf
95ZOXXX01.08.201801.08.2018KC schodolez.pdf
96ZOIROP-Z-3020211726-222-1309.08.201809.08.2018Zmluva vybavenie ZŠ.pdf
97ZO01/201814.08.201814.08.2018Dodatok ku zmluve 01 2018.pdf
98ZOPHZ-OPK1-2018-00257426.10.201826.10.2018Zmluva dotácia zbrojnica DHZ.pdf
99ZO0153-PRB/2016/Z04.12.201827.12.2018Založna zmluva.pdf
100ZO12/201813.12.201813.12.2018Zmluva o bežnom účte.pdf
101ZOxxx21.12.201801.01.2019Zmluva o poskytnutí právnej pomoci.pdf
102ZOUSVRK-OIP-2018/000768-13427.12.201827.12.2018Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci Podpora vysporiadania pozemk.pdf
103ZO01/201931.12.201801.01.2019ZMLUVA s PD odpad.pdf
104ZO18.01.201918.01.2019Zmluva o poskytovaní služieb.pdf
105ZO22.01.201922.01.2019Rámcová Kúpna zmluva.pdf
106ZOZM-KO-OD-19-0093 OBEC29.01.201929.01.2019Zmluva o dielo KOSIT a.s..pdf
107ZOVMI02220190207.02.201908.02.2019Rámcová dohoda o podmienkách triedeného zberu.pdf
108ZO20180108.02.201909.02.2019
109ZO2019061411.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení OCU.pdf
110ZO2019061511.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení MŠ.pdf
111ZO2019061611.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení ZŠ.pdf
112ZO2019061711.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení TJ.pdf
113ZO2019061811.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení KC.pdf
114ZO2019061911.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení knižnica.pdf
115ZO2019062011.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení Špec - ZŠ.pdf
116ZO2019062111.02.201912.02.2019Zmluva o pripojení Špec - ZŠ 2.pdf
117ZO1-28427757502216.02.201917.02.2019Zmluva o poskytovaní verejných služieb KC.pdf
118ZO1-28429150667316.02.201917.02.2019Zmluva o poskytovaní verejných služieb OCU.pdf
119ZO001/201925.02.201926.02.2019Mandátna zmluva.pdf
120ZO01.03.201901.03.2019Rámcová zmluva o spolupráci BONA FIDE.pdf
121ZO01.03.201901.03.2019Zmluva o poskytovaní služieb BONA FIDE.pdf
122ZO01.03.201901.03.2019Hermanovce- Multifunkčné ihrisko.pdf
123ZO04.03.201904.03.2019Zmluva o dielo - stavebné úpravy v hasičskej zbrojnici.pdf
124ZO04.03.201904.03.2019Zmluva o dielo - stavebné úpravy v hasičskej zbrojnici.pdf
125ZO0511/4010/201913.03.201913.03.2019Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy.pdf
126ZO15.03.201916.03.2019Zmluva o poskytovaní poradenstva.pdf
127ZO22.03.201922.03.2019Elektroinštalačne práce.pdf
128ZO22.03.201923.03.2019Zmluva o dielo - Polyfunkčny objekt.pdf
129ZO19/37/50J/NS/2327.03.201927.03.2019Dohoda 50j.pdf
130ZO19/37/50J/NS/3829.04.201929.04.2019Dohoda č. 19_37_50J_NS_38.pdf
131ZO19/37/52A/8030.04.201930.04.2019Dohoda dobrovoľnicka činnosť.pdf
132ZO3954230.04.201901.05.2019Zmluva č. 39 542.pdf
133ZO06/201909.05.201909.05.2019Zmluva Presnet profi.pdf
134ZO11.05.201911.05.2019Zmluva o poskytovaní služieb.pdf
135ZO201931.05.201901.06.2019Zmluva COOP JEDNOTA.pdf
136ZOxxx31.05.201901.06.2019Zmluva o dielo - Dejiny obce Hermanovce.pdf
137ZO31.05.201901.06.2019Zmluva o budúcej kúpnej zmluve .pdf
138ZO201924.06.201925.06.2019Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM.pdf
139ZO19/37/054/13926.06.201901.07.2019Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta 50+.pdf
140ZO19.07.201920.07.2019Kúpna zmluva.pdf
141ZOUSVRK-OIP-2019/001618-00113.08.201914.08.2019Zmluva o spolupráci NP KC.pdf
142ZO19.08.201920.08.2019Zmluva ZoNF_Mediinvest..pdf
143ZO20.08.201921.08.2019Zmluva Prodosing.pdf
144ZO22.08.201923.08.2019Zmluva Weby group..pdf
145ZO22.08.201923.08.2019Zmluva o spracúvaní osobnch údajov.pdf
146ZO02.09.201903.09.2019Mandátna zmluva Mediinvest - VO.pdf
147ZOIROP-D1-302021G710-221-1002.09.201903.09.2019Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP.pdf
148ZO02.09.201903.09.2019
149ZO02.09.201903.09.2019
150ZOIROP-Z-302021G710-221-1002.09.201907.09.2019Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP.pdf
151ZO19-432-0521703.09.201904.09.2019Zmluva_19-432-05217.pdf
152ZOxxx/201901.10.201902.10.2019Dohoda o retransmisii televíznej programovej služby.pdf
153ZOCEZ ÚV SR: 279/201907.10.201908.10.2019Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu.pdf
154ZOxxx/201915.10.201916.10.2019Zmluva o dielo JOSIM...pdf
155ZO17.10.201918.10.2019Kúpna zmluva Mihok.pdf
156ZOUSVRK-OIP-2019/001664-01128.10.201901.11.2019Zmluva o spolupráci NP KS MRK II_Hermanovce.pdf
157ZOUSVRK-OIP-2019/001673-02728.10.201901.11.2019Zmluva TSP II_Hermanovce.pdf
158ZOxx201908.11.201901.01.2020Zmluva o poskytnutí právnej pomoci.pdf
159ZO11.11.201912.11.2019MŠ zmluva_stavebny_dozor.pdf
160ZO19.11.201920.11.2019Nájomná zmluva JATER.pdf
161ZO22.11.201923.11.2019Zmluva o pozicke.pdf
162ZO10/06/201909.12.201910.12.2019Zmluva o dielo EURO-BAU s.r.o.pdf
163ZO31.12.201901.01.2020Zmluva Jater.pdf
164ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4141.pdf
165ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4071.pdf
166ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4073.pdf
167ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4072.pdf
168ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4074.pdf
169ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4081.pdf
170ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4082.pdf
171ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4083.pdf
172ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4091.pdf
173ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4092.pdf
174ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4093.pdf
175ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4101.pdf
176ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4102.pdf
177ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4103.pdf
178ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4111.pdf
179ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4112.pdf
180ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4113.pdf
181ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4121.pdf
182ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4122.pdf
183ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4123.pdf
184ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4142.pdf
185ZO31.12.201901.01.2020Ukončenie nájmu 4143.pdf
186ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4071.pdf
187ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4073.pdf
188ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4074.pdf
189ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4081.pdf
190ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4082.pdf
191ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4083.pdf
192ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4091.pdf
193ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4092.pdf
194ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4093.pdf
195ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4101.pdf
196ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4102.pdf
197ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4103.pdf
198ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4112.pdf
199ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4113.pdf
200ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4121.pdf
201ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4122.pdf
202ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4123.pdf
203ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4141.pdf
204ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4142.pdf
205ZO02.01.202003.01.2020Nájomná zmluva 4143.pdf
206ZO20/37/052/221.01.202027.01.2020Dohoda - aktivačná činnosť formou menších obecných služieb.pdf
207ZO05.02.202006.02.2020Zmluva NATUR - PACK.pdf
208ZO06.02.202007.02.2020Zmluva o spolupraci SFZ.pdf
209ZOIROP-D2-302021G710-221-1019.02.202020.02.2020Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021G710-221-10.pdf
210ZO26.02.202027.02.2020Zmluva Dugas B..pdf
211ZO26.02.202027.02.2020Zmluva Babinčák M..pdf
212ZO27.02.202028.02.2020Zmluva Ňachaj J..pdf
213ZO27.02.202028.02.2020Zmluva Čižmarik P..pdf
214ZO28.02.202029.02.2020Zmluva Hrabčák M..pdf
215ZO02.03.202003.03.2020Zmluva Dugas P..pdf
216ZO02.03.202003.03.2020Zmluva Šimoňák M..pdf
217ZO02.03.202003.03.2020Zmluva Baláž M..pdf
218ZOD01_SEP-IMRK2-2018-00105406.03.202011.03.2020D01_SEP-IMRK2-2017-001054.pdf
219ZO11.03.202012.03.2020Zmluva osvetlenie Elvomont.pdf
220ZO25.03.202026.03.2020Kúpna zmluva SPORTIKA.pdf
221ZO26.03.202027.03.2020Zmluva Nadácia Tatrabanka.pdf
222ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Baláž.pdf
223ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Dugas.pdf
224ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Duháň.pdf
225ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Frohlich.pdf
226ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Grejták.pdf
227ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Grejtaková.pdf
228ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Guži.pdf
229ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Karabiňoš.pdf
230ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Kolarčík.pdf
231ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Lechman.pdf
232ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Seman.pdf
233ZO01.04.202002.04.2020Nájomná zmluva Šeliga.pdf
234ZO21.04.202022.04.2020Zmluva - Výstavba tribúny.pdf

 O OBCI | OBECNÝ ÚRAD | ORGANIZÁCIE V OBCI | OBECNÝ SPRAVODAJ | FOTOGALÉRIA | VIDEOGALÉRIA | TKR 

 ©2010 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved