obec_hermanovce

Obecný úrad

Obecnú samosprávu tvorí 9-členný zbor poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.

Starosta je najvyšší predstaviteľ obce, výkonný orgán volený občanmi v priamych voľbách. Vykonáva obecnú správu a zastupuje obec navonok.

Starosta a poslanci sú volení v priamych voľbách na 4-ročné volebné obdobie.

Poslanci obecného zastupiteľstva

1. Kamila Valenčivá
2. Ján Grajcár
3. Maroš Dugas
4. Milan Grejták 
5. Mária  Balažová
6. Marián Babinčák
7. Adriana Triščíková
8. Miroslav Kolarčík
9. Radoslav Grejták
Volieb v roku 2014 sa zúčastnilo 778 z 1125 oprávnených voličov.

Starosta obce


Mgr. Lukáš Grejták

Zástupca starostu obce

 

Hlavný kontrolór

Ing. Ján Tirpák

Hlavný kontrolór obce je volený na 6 rokov

Výkon mandátu od 6.9.2016 do 5.9.2022

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia pre starostlivosť o obyvateľov obce

Kultúrna komisia

 

Komisia pre ekonomický rozvoj, kontrolu a informatiku

Finančná komisia

 

Komisia pre verejný poriadok a verejnoprospešné služby

Poriadková komisia

 

 

Bytová a stavebná komisia

 

 O OBCI | OBECNÝ ÚRAD | ORGANIZÁCIE V OBCI | OBECNÝ SPRAVODAJ | FOTOGALÉRIA | VIDEOGALÉRIA | TKR 

 ©2010 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved