obec_hermanovce

Obecný úrad

Obecnú samosprávu tvorí 9-členný zbor poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.

Starosta je najvyšší predstaviteľ obce, výkonný orgán volený občanmi v priamych voľbách. Vykonáva obecnú správu a zastupuje obec navonok.

Starosta a poslanci sú volení v priamych voľbách na 4-ročné volebné obdobie.

Poslanci obecného zastupiteľstva

1. Lukáš Grejták               Smer - SD
2. Iveta Vojtková               KDH
3. Adriana Triščíková       KDH
4. Marian Babinčák Bc .  KDH
5. Vladimír Karabinoš      Smer - SD
6. Juraj Dugas                   Smer - SD
7. Milan Grejták                 SDKÚ
8. Mária Gočová                KDH
9. Ján Ružbarský               SIEŤ
Volieb v roku 2014 sa zúčastnilo 778 z 1125 oprávnených voličov.

Starosta obce


Rudolf Šeliga   Smer - SD

Zástupca starostu obce

Iveta Vojtková     KDH

Hlavný kontrolór

Ing. Ján Tirpák

Hlavný kontrolór obce je volený na 6 rokov

Výkon mandátu od 6.9.2016 do 5.9.2022

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia pre starostlivosť o obyvateľov obce

Kultúrna komisia

Milan Grejták, Adriana Triščíková, Vladimír Karabinoš

Komisia pre ekonomický rozvoj, kontrolu a informatiku

Finančná komisia

Lukáš Grejták, Marián Babinčák Bc., Mária Gočová

Komisia pre verejný poriadok a verejnoprospešné služby

Poriadková komisia

Iveta Vojtková, Ján Ružbarský, Juraj Dugas

 

Bytová a stavebná komisia

Vladimír Karabinoš,Iveta Vojtková, Ján Ružbarský,Milan Grejták

Juraj Dugas

 O OBCI | OBECNÝ ÚRAD | ORGANIZÁCIE V OBCI | OBECNÝ SPRAVODAJ | FOTOGALÉRIA | VIDEOGALÉRIA | TKR 

 ©2010 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved