obec_hermanovce

Všeobecné záväzné nariadenia

#Číslo VZNPredmetOdkaz
101/2015O určení času predaja v obchode...VZN o určení času....pdf
202/2015o zápise detí do 1. ročníka ZŠVZN o zápise detí.pdf
303/2015VZN o určení školského obvodu ZŠ...VZN o určení školského obvodu ZŠ....pdf
404/2015VZN o financovaní MŠ....VZN o financovaní MŠ....pdf
505/2015VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov...VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu....pdf
606/2015VZN o miestných daniach...VZN o miestných daniach ....pdf
707/2015VZN osobitne upravujúce poplatky...VZN osobitne upravujúce poplatky, ktoré....pdf
808/2015VZN o podmienkach poskytovania dotácií...VZN o podmienkach poskytovania dotácií....pdf
901/2016VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi...VZN o nakladaní s odpadmi....pdf
102/2016Osobitne upravujúce poplatky...VZN 2 2016.pdf
113/2016O mietných daniach.....VZN 3 2016.pdf
124/2016O financovaní MŠ....VZN 4 2016.pdf
135/2016O určení príspevku.....VZN 5 2016.pdf
141/2017VZN o daniach a o miestnom....VZN 1 2017 o daniach.pdf
152/2017VZN o poplatkochVZN 2 2017 o poplatkoch.pdf
161/2018VZN o daniach z nehnuteľnosti...VZN 1-2018.pdf
172/2018VZN 2/2018 osobitne upravujúce poplatky, ktoré nie sú miestnymi poplatkamiVZN 2-2018.pdf
1801/2019VZN - o úhradách za sociálne služby poskytované obcouVZN o úhradách za sociálne služby poskytované obcou.pdf
192/2019VZN o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie poberateľom dôchodkových dávokVZN_príspevok_dôchodcom_strava_final.pdf
203/2019VZN o určení mesačného príspevku v MŠ a v školských zariadeniach zriadených obcouVZN_školstvo_mesačnépríspevky.pdf
214/2019VZN o nakladaní s komunálnym odpadom na území obceVZN_nakladani_s_odpadmi_f.pdf
225/2019VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obceVZN_pravidlá čistoty v obci_f.pdf
236/2019VZN o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcouVZN_školský_obvod_f.pdf
247/2019VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcouVZN_školstvo_zápis_do_školy_f.pdf
258/2019VZN o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obciVZN_miestne referendum_f.pdf

 O OBCI | OBECNÝ ÚRAD | ORGANIZÁCIE V OBCI | OBECNÝ SPRAVODAJ | FOTOGALÉRIA | VIDEOGALÉRIA | TKR 

 ©2010 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved