obec_hermanovce

Všeobecné záväzné nariadenia

#Číslo VZNPredmetOdkaz
113/2019Návrh VZN o miestnych daniach na území obceVZN_miestnedane_na schvaľovanie.pdf
201/2015O určení času predaja v obchode...VZN o určení času....pdf
302/2015o zápise detí do 1. ročníka ZŠVZN o zápise detí.pdf
403/2015VZN o určení školského obvodu ZŠ...VZN o určení školského obvodu ZŠ....pdf
504/2015VZN o financovaní MŠ....VZN o financovaní MŠ....pdf
605/2015VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov...VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu....pdf
706/2015VZN o miestných daniach...VZN o miestných daniach ....pdf
807/2015VZN osobitne upravujúce poplatky...VZN osobitne upravujúce poplatky, ktoré....pdf
908/2015VZN o podmienkach poskytovania dotácií...VZN o podmienkach poskytovania dotácií....pdf
1001/2016VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi...VZN o nakladaní s odpadmi....pdf
112/2016Osobitne upravujúce poplatky...VZN 2 2016.pdf
123/2016O mietných daniach.....VZN 3 2016.pdf
134/2016O financovaní MŠ....VZN 4 2016.pdf
145/2016O určení príspevku.....VZN 5 2016.pdf
151/2017VZN o daniach a o miestnom....VZN 1 2017 o daniach.pdf
162/2017VZN o poplatkochVZN 2 2017 o poplatkoch.pdf
171/2018VZN o daniach z nehnuteľnosti...VZN 1-2018.pdf
182/2018VZN 2/2018 osobitne upravujúce poplatky, ktoré nie sú miestnymi poplatkamiVZN 2-2018.pdf
1901/2019VZN - o úhradách za sociálne služby poskytované obcouVZN o úhradách za sociálne služby poskytované obcou.pdf
202/2019VZN o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie poberateľom dôchodkových dávokVZN_príspevok_dôchodcom_strava_final.pdf
213/2019VZN o určení mesačného príspevku v MŠ a v školských zariadeniach zriadených obcouVZN_školstvo_mesačnépríspevky.pdf
224/2019VZN o nakladaní s komunálnym odpadom na území obceVZN_nakladani_s_odpadmi_f.pdf
235/2019VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obceVZN_pravidlá čistoty v obci_f.pdf
246/2019VZN o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcouVZN_školský_obvod_f.pdf
257/2019VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcouVZN_školstvo_zápis_do_školy_f.pdf
268/2019VZN o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obciVZN_miestne referendum_f.pdf
2713/2019Návrh VZN o miestnych daniach na území obceVZN_miestnedane_na schvaľovanie.pdf
289/2019VZN o financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcouVZN_školstvo_financovanie_final.pdf
2910/2019VZN o pravidlách zostavovania poradia uchádzačov o nájomné byty vo vlastníctve obceVZN_prideľovaniebytov_final.pdf
3011/2019Návrh VZN o daniach z nehnuteľnosti na území obceVZN_daňznehnuteľností_na schvaľovanie.pdf
3112/2019Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVZN_miestnypoplatok_na schvaľovanie.pdf

 O OBCI | OBECNÝ ÚRAD | ORGANIZÁCIE V OBCI | OBECNÝ SPRAVODAJ | FOTOGALÉRIA | VIDEOGALÉRIA | TKR 

 ©2010 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved