obec_hermanovce

Faktúry na zverejnenie

#Číslo faktúryDátum vystaveniaDátum doručeniaDátum zverejneniaOdkaz
1FA11999900.00.000000.00.000000.00.0000Formular_E_106.pdf
2FA04.201230.04.201230.04.201201.04.2012scan0002.pdf
3FA05.201231.05.201231.05.201201.06.2012scan0006.pdf
4FA06.201201.07.201201.07.201201.07.2012scan0001.pdf
5FA08/201331.08.201331.08.201331.08.2013faktúry august 2013.pdf
6FA09 201330.09.201330.09.201330.09.2013faktúry september 2013.pdf
7FA10/201331.10.201331.10.201331.10.2013IMfaktúry oktober 2013.pdf
8FA11/201330.11.201330.11.201330.11.2013faktúry november 2013.pdf
9FA12/201331.12.201331.12.201331.12.2013Faktúry december 2013.pdf
10FA01/201431.01.201431.01.201431.01.2014Faktúry január 2014.pdf
11FA02.201428.02.201428.02.201428.02.2014faktúry február 2014.pdf
12FA4/201430.04.201430.04.201430.04.2014faktúry apríl 2014.pdf
13FA05/201431.05.201431.05.201431.05.2014faktúry máj 2014.pdf
14FA06/ 201430.06.201430.06.201430.06.2014faktúry jún 2014.pdf
15FAjúl 201431.07.201431.07.201431.07.2014faktúry júl 2014.pdf
16FA08/201431.08.201431.08.201431.08.2014faktúry august 2014.pdf
17FA09/201430.09.201430.09.201430.09.2014faktúry september 2014.pdf
18FA10/201431.10.201431.10.201431.10.2014faktúr oktober2014.pdf
19FA11/201430.11.201430.11.201430.11.2014faktúry november 2014.pdf
20FA12 / 201431.12.201431.12.201431.12.2014faktúry december 2014.pdf
21FA01/201531.01.201531.01.201531.01.2015faktúry január 2015.pdf
22FA02 / 201528.02.201528.02.201528.02.2015faktúry február 2015.pdf
23FA03/201531.03.201531.03.201531.03.2015faktúry marec 2015.pdf
24FA04/201530.04.201530.04.201530.04.2015faktúry apríl 2015.pdf
25FA05.201530.05.201530.05.201530.05.2015faktúry máj 2015.pdf
26FA06/201530.06.201530.06.201530.06.2015faktúry jún 2015.pdf
27FA07/201531.07.201531.07.201531.07.2015faktúry júl 2015.pdf
28FA08/201531.08.201531.08.201531.08.2015faktúry august 2015.pdf
29FA09/201530.09.201530.09.201530.09.2015faktúry september2015.pdf
30FA10/201531.10.201531.10.201531.10.2015faktúry október 2015.pdf
31FA11/201530.11.201530.11.201530.11.2015faktúry november 2015.pdf
32FA12/201531.12.201531.12.201510.01.2016faktúry december 2015.pdf
33FA01/201631.01.201631.01.201631.01.2016faktúry január 2016.pdf
34FA02/201629.02.201629.02.201629.02.2016Faktúry február 2016.pdf
35FA03/201631.03.201631.03.201631.03.2016faktúry márec 2016.pdf
36FA04/201630.04.201630.04.201630.04.2016faktúry apríl 2016.pdf
37FA05/201630.05.201630.05.201630.05.2016faktúry máj 2016.pdf
38FA06/201630.06.201630.06.201630.06.2016faktúry jún 2016.pdf
39FA07/201631.07.201631.07.201631.07.2016faktúry júl 2016.pdf
40FA08/201631.08.201631.08.201631.08.2016faktúry august 2016.pdf
41FA09/201630.09.201630.09.201630.09.2016Faktúry september 2016.pdf
42FA10/201631.10.201631.10.201631.10.2016Faktúry október2016.pdf
43FA11/201630.11.201630.11.201630.11.2016faktúry november2016.pdf
44FA12/201631.12.201631.12.201610.01.2017Faktúry december 2016.pdf
45FA01/201731.01.201731.01.201731.01.2017Faktúry január 2017.pdf
46FA02/201728.02.201728.02.201728.02.2017Faktúry február 2017.pdf
47FA03/201730.03.201730.03.201730.03.2017Faktúry márec 2017.pdf
48FA04/201730.04.201730.04.201730.04.2017Faktúry apríl 2017.pdf
49FA05/201731.05.201731.05.201731.05.2017faktúry máj 2017.pdf
50FA06/201730.06.201730.06.201730.06.2017faktúry jún 2017.pdf
51FA07/201731.07.201731.07.201731.07.2017faktúry júl 2017.pdf
52FA08/201731.08.201731.08.201731.08.2017faktúry august 2017.pdf
53FA09.201730.09.201730.09.201730.09.2017Faktúry september2017.pdf
54FA10/201731.10.201731.10.201731.10.2017Faktúry október 2017.pdf
55FA11/201730.11.201730.11.201730.11.2017Fakrúry november 2017.pdf
56FA12/201731.12.201731.12.201731.12.2017Faktúry december 2017.pdf
57FA01/201831.01.201831.01.201831.01.2018Faktúry január 2018.pdf
58FA02/201828.02.201828.02.201828.02.2018Faktúry február 2018.pdf
59FA3/201830.03.201830.03.201830.03.2018Faktúry márec 2018.pdf
60FA04/201830.04.201830.04.201830.04.2018Faktúry apríl 2018.pdf
61FA5/201831.05.201831.05.201831.05.2018faktúry máj 2018.pdf
62FA06/201829.06.201829.06.201829.06.2018Faktúry jún 2018.pdf

 O OBCI | OBECNÝ ÚRAD | ORGANIZÁCIE V OBCI | OBECNÝ SPRAVODAJ | FOTOGALÉRIA | VIDEOGALÉRIA | TKR 

 ©2010 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved