obec_hermanovce

Obecný úrad

Výkonným orgánom starostu obce a obecného zastupiteľstva je obecný úrad.


Zamestnancami obce sú:
- starosta obce
- 3 administratívne pracovníčky

-Terénno socialna pracovníčka

- 2 terénne pracovníčky

- upratovačka

- majster údržby obecného majetku


Na obecnom úrade v Hermanovciach nájdete:

Stavebný úrad

Právomoci Stavebného úradu Hermanovce vykonáva Stavený úrad Prešov, Jarková 24.
Svoje žiadosti týkajúce sa stavieb však občania obce Hermanovce podávajú na Obecnom úrade Hermanovce.

Listy vlastníctva

Občania môžu na obecnom úrade získať listy vlastníctva k pozemkom a stavbám na území obce. Tie sa však nedajú použiť pre právne úkony.

Matrika

Matrika Hermanovce poskytuje služby pre obce Hermanovce, Bertotovce, Hendrichovce, a Štefanovce.

- vydáva rodné, sobášne a úmrtné listy
- preberá žiadosti o uzavretie manželstva a registruje uzavreté manželstvá

Ohlasovňa pobytu

Na Obecnom úrade Hermanovce občania ohlasujú svoj trvalý a prechodný pobyt v obci Hermanovce.

Výpis z registra trestov

Obecný úrad Hermanovce tiež vydáva výpisy z registra trestov pre občanov obce Hermanovce.

Dane a poplatky

Obecný úrad Hermanovce je správcom a výbercom daní a poplatkov určených obecným zastupiteľstvom obce.

Dane v obci Hermanovce:


- z pozemkov a stavieb
- za psa


Poplatky v obci Hermanovce


- za vodu
- za káblovú televíziu
- za odpad

Úradné hodiny  na obecnom úrade
DeňOd-Do
Pondelok 8,00 - 16,00
Utorok 8,00 - 16,00
Streda 8,00 - 17,00
Štvrtok 8,00 - 16,00
Piatok 8,00 - 12.00

Obedňajšia prestávka   11,30 - 12,00

 O OBCI | OBECNÝ ÚRAD | ORGANIZÁCIE V OBCI | OBECNÝ SPRAVODAJ | FOTOGALÉRIA | VIDEOGALÉRIA | TKR 

 ©2010 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved